Einamieji pranešimai

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2020 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2020 m. paskelbimo

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2020 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.  kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2020 m. IV ketvirčio rezultatai; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.  kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas. (PDF)

Dėl leidimo importuoti elektros energiją pakeitimo

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2020-11-06 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT),  priėmė nutarimą „Dėl leidimo importuoti elektros energiją AB „INTER RAO Lietuva“ pakeitimo“, kuriuo pakeitė 2013 m. sausio 31 d. AB „INTER RAO Lietuva“ išduotą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos leidimą importuoti elektros energiją Nr. LI-0030 ir išbraukė jame šiuos žodžius: „Baltarusijos Respublikos“ ir po jų įrašytą kablelį. Atitinkamai AB „INTER RAO Lietuva“ turimame leidime importuoti elektros energiją Nr. LI-0030 liko nurodyta sąlyga, kad bendrovė turi teisę importuoti elektros energiją iš Rusijos Federacijos.

AB „INTER RAO Lietuva“ šis planuojamas pakeitimas pagal Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymą buvo žinomas. AB „INTER RAO Lietuva“ pažymi, kad bendrovės veiklai tai esminės reikšmės neturės. (PDF)

Dėl elektros energijos pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo

Reaguodama į viešai pasirodžiusią informaciją AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad AB „Ignitis gamyba“ ir  AB „INTER RAO Lietuva“ 2020 m. liepos 28 d. sudaryta elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis pasibaigė 2020 lapkričio 3 d. abiejų šalių sutarimu pagal sutartyje numatytas sąlygas, t.y. įvykus sutartyje numatytai sąlygai – prasidėjus Baltarusijos atominės elektrinės bandymams/veiklai bei Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos jungiamųjų linijų pralaidumą prekybai elektros energija sumažinus iki 0 MW, sutartis laikoma pasibaigusia.

AB „INTER RAO Lietuva“  šią nuostatą žinojo sudarydama sutartį ir pažymi, kad bendrovės veiklai tai esminės reikšmės neturės. (PDF)

Dėl sutarties sudarymo, pagal kurią bus perkama elektra, pagaminta UAB “Vydmantai wind park”

UAB „Vydmantai wind park“, AB INTER RAO Lietuva dukterinė įmonė, sudarė ilgalaikę 3 metų trukmės sutartį su UAB “Electrum Lietuva”, latviškos bendrovės AS „Latvenergo“ grupės įmone, dėl viso UAB “Vydmantai wind park” pagaminto elektros kiekio pardavimo.

Ši sutartis įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d. ir pakeis šiuo metu galiojančią elektros pirkimo-pardavimo sutartį su AB “Ignitis gamyba”, kadangi  2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigs skatinamojo elektros supirkimo tarifo galiojimo terminas. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. paskelbimo

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., paskelbimo datos

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad  AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., bus skelbiami 2020 m. rugpjūčio 28 d. (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!