Istorija

2002 m.
„INTER RAO Lietuva“ (tuo metu UAB Energijos realizacijos centras) pradėjo veiklą Lietuvoje įsigaliojus naujam Energetikos įstatymui, kuris liberalizavo elektros energijos rinką, įteisino nepriklausomus tiekėjus ir kitus atviros elektros energijos rinkos dalyvius.
2003 m.
bendrovei buvo suteikta nepriklausomo tiekėjo licencija Lietuvoje ir leidimas eksportuoti elektros energiją – „INTER RAO Lietuva“ pradėjo prekybos elektros energija veiklą. Pirmosios eksporto šalys buvo Rusija ir Baltarusija.
2004 m.
suteiktas leidimas importuoti elektros energiją į Lietuvą.
2005 m.
„RAO Nordic OY“, Rusijos energetikos koncerno „INTER RAO UES“ antrinė įmonė Suomijoje, įsigijo 18 proc. „INTER RAO Lietuva“ akcijų, taip buvo siekiama sustiprinti elektros energijos tiekimo patikimumą ir padidinti konkurencingumą.
2007 m.
82 proc. „INTER RAO Lietuva“ akcijų įsigijo UAB „Scaent Baltic“.
2008 m.
„RAO Nordic OY“ įsigijo dar 33 proc. kompanijos akcijų iš „Scaent Baltic“ ir padidino valdomo akcijų paketo dalį iki 51 proc. „INTER RAO Lietuva“ tapo antrine pagrindinio elektros energijos prekybos partnerio „INTER RAO UES“ įmone.
2009 m.
„INTER RAO Lietuva“ tapo įgaliotąja „INTER RAO UES“ prekybos atstove Baltijos šalyse.
2009 m.
bendrovė pakeitė UAB Energijos realizacijos centro pavadinimą ir tapo UAB „INTER RAO Lietuva“.
2010 m.
pradžioje buvo įsteigtos antrinės „INTER RAO Lietuva“ prekybos įmonės Latvijoje ir Estijoje: „INTER RAO Latvia“ ir „INTER RAO Eesti“. Tai sustiprino kompanijos padėtį regione, leido padidinti veiklos efektyvumą, greičiau reaguoti į rinkos pokyčius ir išnaudoti sukauptos patirties pranašumus.
2011 m.
„INTER RAO Lietuva” įmonių grupė pradėjo prekiauti Skandinavijos elektros prekybos biržoje „Nord Pool Spot“ Estijos kainų zonoje.
2011 m.
pavasarį buvo įsteigta antrinė „INTER RAO Lietuva“ įmonė UAB „IRL Wind“ atsinaujinančios energetikos projektams įgyvendinti.
2011 m.
„IRL Wind” įsigijo vieną didžiausių Baltijos šalyse veikiančių 30 MW galios vėjo elektrinių parkų vakarinėje Lietuvos dalyje, Kretingos rajone.
2011 m.
„INTER RAO Lietuva“ tapo didžiausia elektros biržos dalyve pagal apimtis Lietuvoje ir viršijo milijardo litų apyvartą, kuri metų pabaigoje siekė 1,24 mlrd. litų. Per metus bendrovė pardavė 6,2 TWh elektros energijos.
2012 m.
„INTER RAO Lietuva“ pakeitė teisinį statusą ir tapo akcine bendrove.
2012 m.
įregistruota antrinė įmonė Lenkijoje „IRL Polska“.
2013 m.
buvo baigtas UAB „IRL Wind“ ir UAB „Vydmantai wind park“ reorganizavimas prijungiant UAB „IRL Wind“ prie UAB „Vydmantai wind park“.
2013 m.
AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba pritarė sprendimui padidinti antrinės įmonei priklausančios ir Lenkijoje veikiančios bendrovės „IRL Polska Sp. Z o.o.“ įstatinį kapitalą nuo 2 iki iki 10 mln. Lenkijos zlotų.
2014 m.
sausio 9 d. AB „INTER RAO Lietuva“ antrinei bendrovei „IRL Polska Sp. z o.o.“ buvo suteikta licencija vykdyti elektros energijos prekybos veiklą Lenkijoje. Licencija galioja iki 2024 m. sausio 9 d.
2014 m.
balandžio 30 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas akcininkams išmokėti 13 mln. litų dividendų.
2014 m.
gegužės 22 d. „INTER RAO Lietuva“ antrinė bendrovė „IRL Polska Sp. z o.o.“ pradėjo prekybą elektros energija Lenkijos rinkoje. Tiesioginę prekybą vadinamosiose „dienos prieš“ ir „dienos eigos“ (RDNiB) bei išvestinių priemonių (RTT) rinkose „IRL Polska sp. z o.o.” pradėjo 2014 m. spalio 10 dieną.
2015 m.
Lietuvai prisijungus prie euro zonos, AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkai nustatė naują nominalią vienos akcijos vertę – 0.29 EUR – ir įstatinį kapitalą – 5,8 mln. EUR.
2015 m.
AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkai nusprendė išmokėti 11,2 mln. eurų dividendų.
2016 m.
AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkai nusprendė išmokėti 16,1 mln. eurų dividendų.
2017 m.
kovo 30 d. Stebėtojų tarybos sprendimu bendrovės valdyba buvo perrinkta naujam 4 metų laikotarpiui.
2017 m.
balandžio 28 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išrinkti 3 nauji Stebėtojų tarybos nariai, tarp kurių ir vienas nepriklausomas narys.
2017 m.
AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkai nusprendė išmokėti 10,2 mln. eurų dividendų.
2018 m.
AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkai nusprendė išmokėti 7,1 mln. eurų dividendų.
2018 m.
Lakričio 6 d. buvo priimtas sprendimas likviduoti antrinę įmonės bendrovę UAB „Alproka“, kuri sėkmingai įgyvendino nekilnojamojo turto projektą ir buvo parduotas visas UAB „Alproka“ nekilnojamasis turtas, o UAB „Alproka“ nustojo vykdyti komercinę veiklą.
2019 m.
AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkai nusprendė išmokėti 11,6 mln. eurų dividendų.
2020 m.
UAB „Alproka“ buvo likviduota.
2020 m.
AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkai nusprendė išmokėti 14 mln. eurų dividendų.
2021 m.
AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkai nusprendė išmokėti 11 mln. eurų dividendų.