A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Einamieji pranešimai

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniam bendrovės akcininkui prieš terminą dalinai grąžintą paskolos sumą

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2018 m. vasario 14 d. Bendrovė pagal 2017 m. gegužės 24 d. paskolos sutartį prieš terminą grąžino paskolos dalį ir priskaičiuotas palūkanas akcininkui UAB „Scaent Baltic“, turinčiam 29% Bendrovės akcijų ir suteikiamų balsų. Gauta paskola buvo naudojama Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti. (PDF)