Akcininkai

Pagrindinis AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkas, turintis 51% įstatinio kapitalo, yra Suomijos įmonė „RAO Nordic OY“, kurią kontroliuoja Rusijos elektros energijos gamintoja „INTER RAO UES“. Lietuvos bendrovė UAB „Scaent Baltic“ valdo 29,11% akcijų. Rinkoje prekiaujama 19,89% „INTER RAO Lietuva“ akcijų.

„INTER RAO Lietuva“ akcininkai

Akcininkai

Akcijų / balsų skaičius, vnt.

Akcijų dalis, %

„RAO Nordic OY“

10 200 000

51

UAB „Scaent Baltic“

5 822 856

29,11

Kiti akcininkai

3 977 144

19,89

Iš viso

20 000 000

100