A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Akcininkų susirinkimai

Pagal „INTER RAO Lietuva“ (Bendrovė) Įstatus, Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Stebėtojų taryba, Valdyba ir Generalinis direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, Stebėtojų tarybai, Valdybai, Generaliniam direktoriui ir kitiems Bendrovės darbuotojams.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais.

Bendrovės Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Visuotinio akcininkų susirinkimo ar pakartotinio Visuotinio akcininkų susirinkimo.

Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti savo asmenys tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

2019

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2019 04 26 | 7/2019

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2018 m.; (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas. (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

2019 04 05 | 5/2019

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2019 m. kovo 26 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks 2019 m. balandžio 26 d. 10 val. adresu Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val. (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2018 m. projektas. (PDF)

2018

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2018 04 27 | 9/2018

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2017 m.; (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas. (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2018 04 05 | 8/2018

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2018 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks 2018 m. balandžio 27 d. 10 val. adresu Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val. (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2017 m. projektas.  (PDF)

2017

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2017 04 28 | 7/2017

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2016 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2017 04 07 | 6/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2017 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2016 m. projektas.  (PDF)

2016

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2016 04 29 | 13/2016

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2015 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2016 04 07 | 12/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2016 m. kovo 28 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2015 m. projektas.  (PDF)

2015

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2015 04 30 | 9/2015

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2014 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

Nauja Bendrovės įstatų redakcija.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2015 04 08 | 8/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2015 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2014 m. projektas;  (PDF)

Nauja Bendrovės įstatų redakcija.  (PDF)

2014

AB „INTER RAO Lietuva“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2014 04 30 | 9/2014

Pranešimas apie AB „INTER RAO Lietuva“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2013 m.  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

2014 04 08 | 7/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2014 m. balandžio 4 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2013 m. projektas.  (PDF)

2013

AB „INTER RAO Lietuva“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2013 04 30 | 9/2013

Pranešimas apie AB „INTER RAO Lietuva“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės atskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.  (PDF)

Balsų pasiskirstymas AB “INTER RAO Lietuva” Visuotiniame akcininkų susirinkime.  (PDF)

Einamasis pranešimas

2013 04 08 | 6/2013

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.  (PDF)

Paaiškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio.  (PDF)

2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.  (PDF)