Pranešimas dėl AB „INTER RAO Lietuva“ bankroto procedūros ne teismo tvarka

Informuojame, kad 2022-06-30 kreditorių susirinkimas nusprendė AB „INTER RAO Lietuva“, įmonės kodas 126119913, juridinis adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir šios įmonės administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (Įmonių nemokumo administravimo paslaugas teikiančių asmenų Sąrašo Nr. N-JA0027, įrašymo į Sąrašą data 2001-10-21, adresas – Jonavos g. 16A, LT44269 Kaunas, tel. Nr. +370-37-30 89 45, el. paštas: biuras@adminbiuras.lt). Administratoriaus įgaliotas asmuo – Aurimas Valaitis.

AB „INTER RAO Lietuva“ bankrutuojančios įmonės teisinį statusą įgijo 2022-06-30.

Informuojame, kad vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 str., 61 str. nuo 2022-06-30:

  1. Draudžiama vykdyti juridinio asmens finansines prievoles, neįvykdytas iki 2022-06-30, įskaitant mokesčių, palūkanų ir netesybų mokėjimą; išieškoti skolas iš juridinio asmens; įskaityti reikalavimus; skaičiuoti netesybas ir palūkanas už juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki 2022-06-30; nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą; įkeisti turtą, suteikti garantiją, laiduoti ar kitais būdais užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.
  2. Laikoma, kad visų juridinio asmens prievolių įvykdymo terminai yra suėję.

Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 str. 1 d. visi įmonės kreditoriai turi teisę pateikti savo reikalavimus bankrutuojančiai AB „INTER RAO Lietuva“ iki 2022-08-01.

Remdamiesi aukščiau išdėstytu siūlome ne vėliau kaip iki 2022-08-01 pateikti savo reikalavimus bankrutuojančiai AB „INTER RAO Lietuva“ ir perduoti juos bankrutuojančios AB „INTER RAO Lietuva“ nemokumo administratoriui UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurui, adresu Jonavos g. 16A, LT-44269 Kaunas, arba el. paštu: biuras@adminbiuras.lt, kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais, nurodant, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas.

Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 str. 6 d., kreditoriui nepateikus finansinio reikalavimo per nustatytą terminą, jo reikalavimo teisė pasibaigia.

Prašome bankrutuojančios AB „INTER RAO Lietuva“ nemokumo administratoriui el. paštu biuras@adminbiuras.lt pateikti savo elektroninio pašto adresą. Informuojame, kad visa informacija apie AB „INTER RAO Lietuva“ nemokumo procesą kreditoriams bus teikiama tik elektroniniu paštu.

Pažymime, kad bankrutuojančios AB „INTER RAO Lietuva“ nemokumo administratoriaus įgaliojimus galite pasitikrinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos internetinėje svetainėje www.avnt.lt. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!