Dėl leidimų panaikinimo

INTER RAO Lietuva, kodas 126119913 (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2022 m. birželio 30 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) priėmė nutarimus, kuriais panaikino Bendrovei išduotų leidimų galiojimą: (i) 2013 m. sausio 31 d. leidimo Nr. LE-0030 importuoti elektros energiją, (ii) 2013 m. sausio 31 d. leidimo Nr. LE-0020 eksportuoti elektros energiją ir (iii) 2003 m. sausio 17 d. leidimo Nr. L1-NET-14 vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą.

Tikėtina, kad šių sprendimų priežastys yra tokios pačios, kaip jau nurodyta Bendrovės 2022 m. gegužės 27 d. einamajame pranešime Nr.2022/18. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!