„INTER RAO Lietuva“ mokės 0,55 euro dividendų vienai akcijai

2021 m. balandžio 29 d. nuotoliniu būdu surengtame AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkų metiniame susirinkime, nuspręsta dividendams skirti visą bendrovės 2020 metais uždirbtą pelną ir papildomą likutį iš ankstesnių metų: 11 milijonų eurų arba 0,55 euro dividendų vienai akcijai. Dividendų teisių apskaitos diena nustatyta 2021 m. gegužės 13 diena, o pačius dividendus planuojama išmokėti šių metų gegužės 25 dieną.

Akcininkų susirinkimo sprendimas atitinka bendrovės valdybos teiktą pasiūlymą ir reiškia, kad visas pagrindinės bendrovės – AB „INTER RAO Lietuva“ – 2020 metas uždirbtas grynasis pelnas yra paskirstomas dividendų mokėjimui.

Dividendams mokėti skiriama suma sudaro daugiau kaip 90 proc. visos „INTER RAO Lietuva“ grupės per 2020 metus uždirbto pelno, kuris siekė 12,20 mln. eurų.

„AB „INTER RAO Lietuva“ dar kartą patvirtino savo, kaip nuolat dividendus akcininkams išmokančios patikimos įmonės, ilgalaikį statusą. Jau aštuntus metus visas įmonės uždirbtas grynasis pelnas yra išmokamas akcininkams. Didžiuojamės, kad mūsų darbuotojų pastangos ir atkaklus darbas leidžia AB „INTER RAO Lietuva“ laikytis pažado uždirbtu pelnu dalintis su akcininkais net ir globalios COVID-19 pandemijos akivaizdoje ir nežiūrint pernai ženkliai kritusios elektros energijos kainos. Bendrovė tikisi ir artimiausiais metais toliau laikytis tokios pat dividendų politikos, nebent būtų svarbių ir patrauklių investicinių projektų”, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pernai, už 2019 finansinius metus, AB „INTER RAO Lietuva“ dividendams skyrė 14 milijonų eurų arba 0,7 euro vienai akcijai.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!