INTER RAO Lietuva wypłaci dywidendę w wysokości 0,55 euro na akcję

Podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zatwierdzili wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 11,0 mln euro (0,55 euro na akcję). Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 13 maja, a dzień wypłaty na 25 maja br.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z propozycją Zarządu i oznacza, że cały jednostkowy zysk netto AB INTER RAO Lietuva za rok 2020 został przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednocześnie kwota ta odpowiada około 90% skonsolidowanego zysku netto Grupy INTER RAO Lietuva za rok 2020, który osiągnął 12,20 mln euro.

– INTER RAO Lietuva potwierdza swój wieloletni status wiarygodnej spółki wypłacającej dywidendę. To już ósmy rok z rzędu, w którym dzielimy się z akcjonariuszami prawie całym skonsolidowanym zyskiem netto. Jesteśmy dumni, że dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy naszych pracowników, INTER RAO Lietuva po raz kolejny wywiązuje się ze swojej obietnicy dzielenia się zyskami ze wszystkimi akcjonariuszami, nawet w tak trudnym i wymagającym czasie globalnej pandemii Covid i gwałtownego spadku rynkowej ceny energii. Zamierzamy utrzymać tę politykę w przyszłości, chyba że pojawią się istotne i atrakcyjne możliwości inwestycyjne – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!