Re annulment of certain permissions

INTER RAO Lietuva, code 126119913 (hereinafter referred to as the Company) hereby informs that on 30 June 2022 the National Energy Regulatory Council in Lithuania (hereinafter – NERC) adopted the decisions to annul validity of the following permissions issued to the Company (i) the 31 January 2013 permission No. LI-0030 to import electricity, (ii) the 31 January 2013 permission No. LE-0020 to export electricity and (iii) the 17 January 2003 permission No. L1-NET-14 to conduct the activity of the independent  supplier of electricity.

The Company assumes that reasons of these decisions are the same as outlined in the Company’s current report No 18/2022 dated 27 May  2022. (PDF)

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Raporty bieżące

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!