AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie kredito linijos sutartį su Deutsche Bank AG

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2021 m. balandžio 7 d. ji sudarė kredito linijos sutartį su Deutsche Bank AG Filiale Deutschlandgeschäft, Roßmarkt 18, 60311 Frankfurt am Main, pagal kurią Bendrovei suteikiama kredito linija bendrai 12 000 000 eurų sumai. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!