Bendrovė sieks tam tikrų sprendimų panaikinimo

INTER RAO Lietuva 2022 m. gegužės 27 d. gavo Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT)  atsakymą dėl FNTT paskelbtos informacijos, kad Bendrovė turi sąsajų su asmenimis, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, o todėl jos lėšos ir akcijos yra įšaldytos. FNTT atsakyme nurodoma, kad netiesioginio Bendrovės akcininko, INTER RAO UES,  akcininkai yra netiesiogiai Rusijos Federacijos, kuri yra prezidentinė federacinė respublika, valdomos įmonės, o savo ruožtu Rusijos Federacijos prezidentui Vladimir Putin 2022 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2022/331, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, yra taikomos tarptautinės sankcijos.

Darydama nuorodą į FNTT informaciją, 2022 m. gegužės 27 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) priėmė nutarimus, kuriais iki 2022 m. birželio 26 d. sustabdė Bendrovei 2013 m. sausio 31 d. išduoto Elektros energijos importo leidimo Nr. LI-0030 ir 2003 m. kovo 7 d. išduoto leidimo Nr. L1-NET-14 vykdyti nepriklausomos elektros energijos tiekimo veiklą galiojimą.

2022 m. gegužės 26 d. NASDAQ CSD Lietuvos filialas, tikėtina, kad dėl FNNT  paskelbtos informacijos, atsisakė atlikti Bendrovės dividendų, paskelbtų 2022 m. balandžio 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime, mokėjimą.

Bendrovė nesutinka su FNTT interpretacija, kad Bendrovę neva kontroliuoja Rusijos Federacijos prezidentas, ir sieks FNTT informacijos bei jos pagrindu priimtų kitų sprendimų panaikinimo.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!