„INTER RAO Lietuva“ grupė skelbia 2021 metų 9 mėnesių veiklos rezultatus: situacija rinkose išaugino pajamas, tačiau grynasis pelnas kiek sumažėjo

  • Pardavimų pajamos, ypač dėl išaugusių pardavimų ir kainų Lenkijoje ir Latvijoje, per 2021 m. sausį – rugsėjį didėjo 77,8 proc. iki 313,2 mln. eurų.
  • Nežiūrint didėjusių pajamų iš pardavimų, Grupės bendrasis pelningumas susitraukė iki 5,76 proc., lyginant su prieš metus buvusiais 10,13 proc..
  • Grupės bendrasis pelnas buvo 27,4 mln. eurų, kai per 2020 metų pirmus 9 mėnesius siekė 17,8 mln. eurų.
  • Konsoliduota EBITDA buvo 20,5 mln. eurų (14,1 mln. eurų 2020 m. sausį – rugsėjį), o EBITDA marža mažėjo nuo 8,0 proc. iki 6,5 proc..
  • Veiklos pelnas siekė 19,4 mln. eurų, lyginant su 11,4 mln. per 2020 m. pirmus 9 mėnesius.
  • Grupės grynasis pelnas buvo 8,4 mln. eurų, kai per 2020 m. sausį – rugsėjį jis siekė 9,9 mln. eurų.
  • Elektros energijos pardavimo apimtys siekė 5 748 GWh, lyginant su 4 130 GWh prieš metus.
  • Vien Lenkijoje parduotos elektros energijos kiekis didėjo nuo 1 336 GWh prieš metus, iki 1 663 GWh šiais metais.

 „Per ataskaitinį laikotarpį „INTER RAO Lietuva“ grupė sugebėjo suvaldyti rizikas, kurios kilo iššūkių pilnoje rinkoje dėl neprognozuotai išaugusių vidutinių elektros energijos kainų, ypač trečiąjį metų ketvirtį. Grupė pardavė daugiau elektros energijos, ypač Lenkijoje ir Latvijoje, tačiau dėl mažesnio vidutinio vėjo greičio regione pagamino mažiau elektros energijos Vydmantų vėjo elektrinių parke. „INTER RAO Lietuva“ grupė uždirbo 27,4 mln. eurų bendrojo pelno, EBITDA su 6,6 proc. pelno marža padidėjo iki 20,5 mln. eurų, o grynasis pelnas – su 2,7 proc. marža – siekė 8,4 mln. eurų. Grupė uždirbo 0.42 euro vienai akcijai,“ –  sako Giedrius Balčiūnas, INTER RAO Lietuva generalinis direktorius.

IRL Grupės pagrindiniai duomenys

Finansų duomenys 2021 m. 9 m. 2020 m. 9 m.
Pardavimai (tūkst. EUR) 313 199 176 126
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 27 428 17 842
Bendrojo pelno marža (%) 8,76% 10,13%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 19 443 11 369
Veiklos pelno marža (%) 6,21% 6,46%
EBITDA (tūkst. EUR) 20 504 14 132
EBITDA pelno marža (%) 6,55% 8,02%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 8 364 9 939
Grynojo pelno marža (%) 2,67% 5,64%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (EUR) 0,42 0,50

Pajamos iš pardavimų

Grupės pardavimų pajamos per 2021 m. sausį – rugsėjį buvo 313,2 mln. eurų, arba 77,8 proc. didesnės nei per atitinkamą laikotarpį prieš metus. Bendrą pajamų augimą lėmė didesnės pardavimų apimtys ir išaugusios vidutinės elektros energijos kainos „NordPool“ biržoje. Pardavimo apimtis labiausiai didino pardavimų išaugimas Lenkijos ir Latvijos rinkose.

Grupės pardavimų savikaina per 2021 m. sausį – rugsėjį buvo 281,0 mln. eurų, 80,5 proc. didesnė nei per 2020 m. pirmus devynis mėnesius. Tai taip pat lėmė didesnės pardavimų apimtys ir išaugusios vidutinės elektros energijos kainos NordPool biržoje.

Pelnas

Nežiūrint pardavimų apimčių padidėjimo, grupės bendrasis pelningumas per 2021 m. sausį – rugsėjį sumažėjo iki 8,8 proc., lyginant su 10,1 proc. per 2020 m. 9 pirmus mėnesius.  Grupė uždirbo 27,4  mln. eurų bendrojo pelno (17,8 mln. eurų prieš metus).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį buvo 19,4 mln. eurų, o veiklos pelno marža neženkliai mažėjo nuo 6,5 iki 6,2 proc..

Pagal atskirus segmentus, elektros energijos gamybos indėlis į Grupės veiklos pelną dėl prastesnių oro sąlygų Vydmantų vėjo elektrinių parke susitraukė nuo itin aukšto 21,6 proc. prieš metus iki 1,9 proc. 2021-aisiais.

Veiklos rezultatai pagal segmentus

Segmentas Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(tūkst. eurų) 2021 m. 9 mėnesiai 2020 m. 9 mėnesiai 2021 m. m. 9 mėnesiai 2020 m. m. 9 mėnesiai
Pajamos 311 728 171 555 1 471 4 571
Veiklos pelnas 19 077 8 908 366 2 461
Veiklos pelno marža 6,1% 5,8% 24,9% 53,8%

Grupė per 2021 metų pirmuosius tris ketvirčius iš finansinės veiklos patyrė 11,6 mln. eurų grynojo nuostolio, lyginant su 0,6 mln. eurų, uždirbtų per atitinkamą laikotarpį prieš metus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šis nuostolis priskirtinas finansiniams apsidraudimo instrumentams apdraudžiant elektros energijos pardavimų kainą.

Grupės grynasis pelnas per 2021 m. sausį – rugsėjį mažėjo 15,8 proc. iki 8,4 mln. eurų, lyginant su 9,9 mln. eurų uždarbiu prieš metus. Grynojo pelno marža susitraukė nuo 5,6 proc. prieš metus iki 2,7 proc. per ataskaitinį laikotarpį.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!