INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2021 metų I pusmečio finansinius rezultatus: išaugus Grupės pajamoms grynasis pelnas didėjo iki 8,7 mln. eurų

  • Pardavimų pajamos per 2021 m. I pusmetį didėjo 87 proc., iki 209,9 mln. eurų. Tai lėmė didesnės prekybos elektros energija apimtys ir aukštesnė vidutinė parduodamos elektros energijos kaina.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys per metus augo 65,6%, nuo 2605 GWh iki 4313 GWh.
  • Grupės bendrasis pelnas siekė 18,2 mln. eurų, lyginant su 12,6 mln. 2020 m. I pusmetį.
  • Grupės EBITDA buvo 13,3 mln. eurų, lyginant su 9,6 mln. eurų 2020 I pusmetį, o EBITDA pelno marža mažėjo iki 6,4% (8,6% prieš metus).
  • Veiklos pelnas siekė 12,6 mln. eurų, lyginant su 8,1 mln. 2020 m. I pusmetį.
  • Grupės grynasis pelnas sudarė 8,7 mln. eurų, lyginant su 6,8 mln. prieš metus.
  • Pardavimų Lenkijoje apimtys per metus didėjo nuo 915 GWh iki 1124 GWh.
  • Uždarbis vienai akcijai pasiekė 0,44 Euro (0,34 euro 2020 m. I pusmetį).

 „Pirmąjį metų pusmetį augo pardavimai Latvijos ir Lenkijos rinkose, kuriose INTER RAO Lietuva Grupė pardavė daugiau elektros energijos ir gavo daugiau pajamų. Visose Grupės veiklos rinkose vidutinė elektros energijos kaina buvo aukštesnė, o Grupės pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo beveik du kartus. Visgi, pardavimų savikaina didėjo kiek ženkliau nei pajamos, tad pelno maržos kiek sumažėjo. INTER RAO Lietuva Grupė per pastarąjį pusmetį uždirbo 18,2 mln. eurų bendrojo pelno, konsoliduota EBITDA didėjo iki 13,3 mln. eurų, o grynasis pelnas buvo 8,7 mln. eurų. EBITDA ir grynojo pelno mažos buvo atitinkamai 6,4 proc. ir 4,2 proc. Grupė uždirbo 0,44 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

2021 m. I pusmetis 2020 m. I pusmetis
Pardavimai (tūkst. EUR) 209 926 112 286
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 18 228 12 594
Bendrojo pelno marža (%) 8,68% 11,22%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 12 574 8 073
Veiklos pelno marža (%) 5,99% 7,19%
EBITDA (tūkst. EUR) 13 328 9 637
EBITDA pelno marža (%) 6.,5% 8,58%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 8 743 6 773
Grynojo pelno marža (%) 4,16% 6,03%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždirbta vienai akcijai (EUR) 0,44 0,34

Pardavimų pajamos

Grupės konsoliduotos pardavimų pajamos per 2021 m. sausį – birželį buvo 209,9 mln. eurų, arba 87,0 proc. didesnės nei per 2020 metų pirmąjį pusmetį. Pardavimo pajamų augimą labiausiai lėmė išaugę pardavimai Lenkijos ir Latvijos rinkose.

Grupės pajamos iš prekybos elektros energija beveik dvigubėjo ir siekė 209,9 mln. eurų. Karšta ir menkai vėjuota (kartais ir visai be vėjo) 2021 metų vasara lėmė mažesnę elektros energijos gamybą vėjo elektrinių parke, o pajamos iš pagamintos elektros energijos tesiekė 1 mln. eurų, 70,4 proc. mažiau nei prieš metus. Visgi, didesnės visų pardavimų apimtys ir aukštesnė vidutinė parduotos elektros energijos kaina lėmė bendrą pardavimų augimą.

Grupės pardavimų savikaina per 2021 m. sausį-birželį didėjo 92,3 proc., iki 191,7 mln. eurų. Pokyčiai pardavimų savikainoje atsispindėjo pajamose iš pardavimų, o pasiektos maržos per 2021 metų pirmą pusmetį buvo kiek mažesnės nei per atitinkamą 2020 metų laikotarpį.

Pelnas

Grupės bendrasis pelnas per 2021 m. sausį – birželį siekė 18,2 mln. eurų (2020 m. I pusmetį – 12,6 mln.), o bendrojo pelno marža sumažėjo iki 8,68 proc. (11,22 proc. prieš metus).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį sudarė 12,6 mln. eurų (8,1 mln. prieš metus), o veiklos pelno marža mažėjo nuo 7,19 iki 5,99 procentų. Išskiriant veiklos sritis, elektros energijos gamybos Vydmantų vėjo elektrinių parke indėlis į veiklos pelną susitraukė iki vos 2,2 proc. (25,8 proc. prieš metus). Per ataskaitinį laikotarpį Vydmantai wind park, UAB dėl ženkliai blogesnių meteorologinių sąlygų pagamino mažiau elektros energijos nei prieš metus.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst.eurų) 2021 m. I pusmetis 2020 m. I pusmetis 2021 m. I pusmetis 2020 m. I pusmetis
Pajamos 208,896 108,804 1,030 3,482
Veiklos pelnas 12,295 5,995 279 2,080
Veiklos pelno marža 5.9% 5.5% 27.1% 59.7%

Grupės grynasis pelnas 2021 m. I pusmetį siekė 8,7 mln. eurų (6,8 mln. eurų prieš metus), o pelno marža mažėjo nuo 6,03 iki 4,16 procento.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!