INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2021 metų I ketvirčio finansinius rezultatus: per metus pajamos augo 110 proc., grynasis pelnas trigubėjo iki 7,9 mln. eurų

  • Pardavimų pajamos per 2021 m. I ketvirtį, labiausiai dėl išaugusių pardavimų apimčių Lenkijos ir Latvijos rinkose, augo 110,4 proc. – iki 122,3 mln. eurų.
  • Grupės bendrasis pelnas augo iki 9,5 mln. eurų, lyginant su 4,9 mln. eurų 2020 metų I ketvirtį.
  • Grupės konsoliduota EBITDA 2021 m. I ketvirtį didėjo nuo 3,7 mln. eurų iki 9,4 mln. eurų, o EBITDA pelno marža – nuo 6,3 proc. iki 7,7 proc. .
  • Veiklos pelnas per metus didėjo 180,1 proc., iki 7,5 mln. eurų (2,7 mln. eurų prieš metus).
  • Grupė uždirbo 7,9 mln. eurų grynojo pelno, lyginant su 2,4 mln. eurų 2020 metų I ketvirtį.
  • Grynojo pelno marža nuo 4,2 proc. prieš metus augo iki 6,0 proc. per ataskaitinį laikotarpį.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys Lenkijoje išaugo iki 661 GWh, lyginant su 367 GWh 2020 metų I ketvirtį.

 „2021 metų pirmąjį ketvirti Inter RAO Lietuva Grupė sėkmingai priėmė visus iššūkius, kilusius dinamiškai besikeičiančiose rinkose, kuriose Grupė vykdo savo veiklą. Pardavimų pajamos augo labiausiai dėl Lenkijos ir Latvijos rinkose padidėjusių pardavimų apimčių, o taip pat – dėl didesnių elektros energijos kainų visose rinkose. Prie pelno augimo prisidėjo ir sėkminga Grupės finansinė veikla. Grynasis pelnas 2021 m. pirmąjį ketvirtį trigubėjo iki 7,9 mln. eurų, Grupė uždirbo 0,4 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

2021 m. I ketvirtis 2020 m. I ketvirtis
Pardavimų pajamos (tūkst. EUR) 122 332 58 153
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 9 494 4 910
Bendrojo pelno marža (%) 7,76% 8,44%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 7 552 2 696
Veiklos pelno marža (%) 6,17% 4,64%
EBITDA (tūkst. EUR) 9 422 3 654
EBITDA pelno marža (%) 7,70% 6,28%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 7 915 2 415
Grynojo pelno marža (%) 6,47% 4,15%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (EUR) 0,40 0,12

Pardavimų pajamos

Konsoliduotos pardavimų pajamos per 2021-ųjų sausį – kovą siekė 122,3 mln. eurų ir buvo 110,4 proc. didesnės nei per pirmuosius 2020 metų mėnesius. Pajamų augimą lėmė didėjusios prekybos elektros energija apimtys, ypač Lenkijoje ir Latvijoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu visose veiklos rinkose taip pat formavosi aukštesnės, nei prieš metus, elektros energijos kainos.

Pelnas

Dėl to Grupės konsoliduotas bendrasis pelnas per 2021 metų sausio – kovo mėnesius didėjo 93,4%, o bendrojo pelno marža kiek sumenko: nuo 8,44 proc. prieš metus iki 7,76 per pirmuosius tris šių metų mėnesius.

Grupės veiklos pelnas lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai didėjo 180,1 proc. ir pasiekė 7,5 mln. eurų.

Išskiriant veiklos sritis, pagrindinės prekybos elektros energija indėlis į veiklos pelningumą, per metus didėjo 4,1 procentiniu punktu, iki 6,1 proc. . Elektros energijos gamybos sektoriuje, dėl mažiau palankių meteorologinių sąlygų Vydmantų vėjo elektrinių parke pagaminus mažiau elektros energijos, fiksuotas pajamų ir veiklos pelno mažėjimas: vidutinis vėjo greitis regione 2021 m. I ketvirtį siekė 6,2 m/s lyginant su 7,87 m/s prieš metus. 2020-ieji taip pat buvo paskutiniai metai, kai vėjo elektrinių parke pagaminta elektros energija buvo superkama pagal vadinamąjį „feed-in“ tarifą (kai pagaminta elektros energija superkama už iš anksto nustatytą konkretų tarifą). Dėl šių priežasčių elektros energijos gamybos sektoriaus indėlis į Grupės veiklos pelną mažėjo iki 2,3 proc., lyginant su išskirtinai aukštu – 57,7 proc. – rodikliu per atitinkamą laikotarpį prieš metus.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst. eurų) 2021 I ketvirtis 2020 I ketvirtis 2021 I ketvirtis 2020 I ketvirtis
Pajamos 121 764 55 906 568 2 247
Veiklos pelnas 7 380 1 132 172 1 556
Veiklos pelno marža 6,1% 2,0% 30,3% 69,2%

Grupės finansinės veiklos grynasis pelnas per 2021 m. sausį – kovą siekė 1,5 mln. eurų. Šį padidėjimą labiausiai lėmė finansinių priemonių, kurios nepripažįstamos kaip „hedging“ (apsidraudimo) priemonės.

Grupės grynasis pelnas augo iki 7,9 mln. eurų, lyginant su 2,4 mln. eurų prieš metus. Grupės grynojo pelno marža taip pat augo nuo 4,2 proc. prieš metus iki 6,5 proc. per ataskaitinį laikotarpį.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!