INTER RAO Lietuva skelbia 2020 metų 9 mėnesių veiklos rezultatus: mažesni pelnai, tačiau didesnės maržos

  • Pardavimų pajamos, ypač dėl mažesnių pardavimų ir mažėjusių kainų Lietuvoje ir Latvijoje, per 2020 m. sausį – rugsėjį traukėsi 41 proc. iki 176,1 mln. eurų.
  • Nežiūrint kritusių pardavimų, Grupės bendrasis pelningumas didėjo iki 10,13 proc., lyginant su prieš metus buvusiais 7,07 proc..
  • Grupės bendrasis pelnas buvo 17,8 mln. eurų, kai per 2019 metų pirmus 9 mėnesius siekė 21,1 mln. eurų.
  • Konsoliduota EBITDA buvo 14,1 mln. eurų (18,8 mln. eurų 2019 m. sausį – rugsėjį), o EBITDA marža augo nuo 6,3 proc. iki 8.0 proc..
  • Veiklos pelnas siekė 11,4 mln. eurų, lyginant su 14,6 mln. per 2019 m. pirmus 9 mėnesius.
  • Grupės grynasis pelnas buvo 9,9 mln. eurų, kai per 2019 m. sausį – rugsėjį jis siekė 14,2 mln. eurų.
  • Elektros energijos pardavimo apimtys siekė 4 130 GWh, lyginant su 6 044 GWh prieš metus.
  • Vien Lenkijoje parduotos elektros energijos kiekis didėjo nuo 1 133 GWh prieš metus, iki 1 336 GWh šiais metais.

„Per ataskaitinį laikotarpį INTER RAO Lietuva Grupė sugebėjo užsitikrinti geresnius maržų rodiklius, tačiau dėl mažesnių elektros energijos kainų pardavė mažiau elektros energijos, ypač Lietuvoje ir Latvijoje. Tai lėmė per metus 15,33 proc. mažėjusios vidutinės elektros energijos kainos. Grupė pardavė daugiau elektros energijos Lenkijos rinkoje ir dėl palankių oro sąlygų pagamino daugiau elektros energijos Vydmantų vėjo elektrinių parke. Per 2020 metų pirmus devynis mėnesius Grupė uždirbo 17,8 mln. eurų bendrojo pelno. EBITDA buvo 14,1 mln. eurų, o grynasis pelnas siekė beveik 10 mln. eurų. EBITDA ir grynojo pelno maržos buvo atitinkamai 8,0 ir 5,6 proc.. Grupė uždirbo po 0.50 euro vienai akcijai,“ –  sako Giedrius Balčiūnas, INTER RAO Lietuva generalinis direktorius.

IRL Grupės pagrindiniai duomenys

Finansų duomenys 2020 m. 9 m. 2019 m. 9 m.
Pardavimai (tūkst. EUR) 176 126 299 164
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 17 842 21 143
Bendrojo pelno marža (%) 10,13% 7,07%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 11 369 14 612
Veiklos pelno marža (%) 6,46% 4,88%
EBITDA (tūkst. EUR) 14 132 18,758
EBITDA pelno marža (%) 8,02% 6,27%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 9 939 14 230
Grynojo pelno marža (%) 5,64% 4,76%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (EUR) 0,50 0,71

Pajamos iš pardavimų

Grupės pardavimų pajamos per 2020 m. sausį – rugsėjį buvo 176,1 mln. eurų, arba 41 proc. mažesnės nei per atitinkamą laikotarpį prieš metus. Bendrą pajamų mažėjimą lėmė mažesnės pardavimų apimtys dėl mažesnių vidutinių elektros energijos kainų NordPool biržoje. Pardavimo apimtis labiausiai mažino pardavimų mažėjimas Lietuvos ir Latvijos rinkose.

Grupės pardavimų savikaina per 2020 m. sausį – rugsėjį buvo 158,3 mln. eurų, 43 proc. mažesnė nei per 2019 m. pirmus devynis mėnesius. Tai taip pat lėmė mažesnės pardavimų apimtys ir žemesnės vidutinės elektros energijos kainos NordPool biržoje.

Pelnas

Nežiūrint pardavimų apimčių sumažėjimo, grupės pelningumas per 2020 m. sausį – rugsėjį padidėjo iki 10,1 proc., lyginant su 7,1 proc. per 2019 m. 9 pirmus mėnesius.  Grupė uždirbo 17,8  mln. eurų bendrojo pelno (21,1 mln. eurų prieš metus).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį buvo 11,4 mln. eurų, o veiklos pelno marža didėjo nuo 4,9 iki 6,5 proc..

Pagal atskirus segmentus, elektros energijos gamybos indėlis į Grupės veiklos pelną dėl palankių oro sąlygų Vydmantų vėjo elektrinių parke didėjo nuo 11,3 proc. prieš metus iki 21,6 proc. 2020-aisiais.

Veiklos rezultatai pagal segmentus

Segmentas Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(tūkst. eurų) 2020 m. 9 mėnesiai 2019 m. 9 mėnesiai 2020 m. m. 9 mėnesiai 2019 m. 9 mėnesiai
Pajamos 171 555 295 321 4 571 3 843
Veiklos pelnas 8 908 12 959 2 461 1 653
Veiklos pelno marža 5,8% 4,4% 53,8% 43,0%

Grupės grynasis pelnas per 2020 m. sausį – rugsėjį mažėjo 30,3 proc. iki 9,9 mln. eurų, lyginant su 14,2 mln. eurų uždarbiu prieš metus. Grynojo pelno marža didėjo nuo 4,8 proc. prieš metus iki 5,6 proc. per ataskaitinį laikotarpį.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!