„INTER RAO Lietuva“ mokės 0,7 euro dividendų vienai akcijai

2020 m. balandžio 27 d. nuotoliniu būdu surengtame AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkų metiniame susirinkime, nuspręsta dividendams skirti beveik visą bendrovės 2019 metais uždirbtą pelną: 14 milijonų eurų arba 0,7 euro dividendų vienai akcijai. Dividendų teisių apskaitos diena nustatyta 2020 m. gegužės 12 diena, o pačius dividendus planuojama išmokėti šių metų gegužės 18 dieną.

Akcininkų susirinkimo sprendimas atitinka bendrovės valdybos teiktą pasiūlymą ir reiškia, kad beveik visas pagrindinės bendrovės – AB „INTER RAO Lietuva“ – 2019 metas uždirbtas grynasis pelnas yra paskirstomas dividendų mokėjimui.

Dividendams mokėti skiriama suma sudaro beveik 80 proc. visos „INTER RAO Lietuva“ grupės per 2019 metus uždirbto pelno, kuris siekė 17,65 mln. eurų.

„AB „INTER RAO Lietuva“ dar kartą patvirtino savo, kaip nuolat dividendus akcininkams išmokančios patikimos įmonės, ilgalaikį statusą. Jau septintus metus visas įmonės uždirbtas grynasis pelnas yra išmokamas akcininkams. Pernai bendrovės pasiekti finansiniai rezultatai buvo antri per visą buvimo vertybinių popierių biržoje laikotarpį, tad ir išmokami dividendai, pagal dydį, yra atitinkamai antri. Bendrovė tikisi ir artimiausiais metais toliau laikytis tokios pat dividendų politikos, nebent būtų svarbių ir patrauklių investicinių projektų”, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pernai, už 2018 finansinius metus, AB „INTER RAO Lietuva“ dividendams skyrė 11,6 milijono eurų arba 0,58 euro vienai akcijai.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!