INTER RAO Lietuva wypłaci 0,70 euro dywidendy na akcję

Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r. w łącznej wysokości 14,0 mln euro, czyli 0,70 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 12 maja, a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 18 maja br.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z propozycją Zarządu i oznacza, że praktycznie cały jednostkowy zysk netto spółki AB INTER RAO Lietuva za 2019 r. zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednocześnie kwota wypłacanej dywidendy odpowiada niemal 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy INTER RAO Lietuva za ubiegły rok, który wyniósł 17,65 mln euro.

– INTER RAO Lietuva potwierdza status stabilnej spółki dywidendowej. Już siódmy rok z rzędu wypłacamy dywidendę w wysokości odpowiadającej niemal całemu zyskowi netto. Pod względem wyników finansowych, rok 2019 był drugim najlepszym rokiem dla INTER RAO Lietuva odkąd Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego też wypłata dywidendy za ostatni rok będzie również drugą pod względem wysokości w naszej historii. Zamierzamy kontynuować politykę regularnego dzielenia się zyskami z akcjonariuszami w nadchodzących latach, chyba że pojawią się znaczące i atrakcyjne okazje inwestycyjne – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny AB INTER RAO Lietuva.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!