INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2020 metų I pusmečio finansinius rezultatus: didėjant maržoms pardavimų apimtys mažėjo, grynasis pelnas siekė 6,8 milijono eurų

  • Pardavimų pajamos per 2020 m. I pusmetį mažėjo nuo 197,6 mln. eurų iki 112,3 mln. eurų. Tai lėmė mažesnės prekybos elektros energija apimtys ir mažesnė vidutinė parduodamos elektros energijos kaina.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys per metus mažėjo 34%, nuo 3970 GWh iki 2605 GWh.
  • Grupės bendrasis pelnas siekė 12,6 mln. eurų, lyginant su 14,6 mln. 2019 m. I pusmetį.
  • Grupės EBITDA buvo 9,6 mln. eurų, lyginant su 12,8 mln. eurų 2019 I pusmetį, o EBITDA pelno marža didėjo iki 8,6% (6,5% prieš metus).
  • Veiklos pelnas siekė 8,1 mln. eurų, lyginant su 10,3 mln. 2019 m. I pusmetį.
  • Grupės grynasis pelnas sudarė 6,8 mln. eurų, lyginant su 10,3 mln. prieš metus.
  • Pardavimų Lenkijoje apimtys per metus didėjo nuo 590 GWh iki 915 GWh.
  • Uždarbis vienai akcijai pasiekė 0,34 Euro (0,52 euro 2019 m. I pusmetį).

 „Pirmąjį metų pusmetį ženklino iki istorinių žemumų kritusios vidutinės elektros energijos kainos rinkose, kuriose veikia Grupės įmonės. Tai nulėmė sumažėjusias INTER RAO Lietuva Grupės elektros energijos apimtis ir pardavimų pajamas. Visgi, pelno maržos buvo kiek didesnės, o Grupės valdomas vėjo elektrinių parkas dėl palankių oro sąlygų pagamino daugiau elektros energijos, nei prieš metus. Todėl pajamos iš pagamintos elektros energijos augo 26,4 proc., iki 3,5 mln. eurų, o pagamintos elektros energijos savikaina susitraukė dėl atnaujintų turbinų priežiūros sutarčių sąlygų.  INTER RAO Lietuva Grupė per pastarąjį pusmetį uždirbo 12,6 mln. eurų bendrojo pelno, konsoliduota EBITDA siekė 9,6 mln. eurų, o grynojasis pelnas buvo 6,8 mln. eurų. EBITDA ir grynojo pelno mažos buvo atitinkamai 8,6 proc. ir 6,0 proc. Grupė uždirbo 0,34 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

2020 m. I pusmetis 2019 m. I pusmetis
Pardavimai (tūkst. EUR) 112 286 197 588
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 12 594 14 646
Bendrojo pelno marža (%) 11,22% 7,41%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 8 073 10 197
Veiklos pelno marža (%) 7,19% 5,16%
EBITDA (tūkst. EUR) 9 637 12 760
EBITDA pelno marža (%) 8,58% 6,46%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 6 773 10 310
Grynojo pelno marža (%) 6,03% 5,22%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždirbta vienai akcijai (EUR) 0,34 0,52

Pardavimų pajamos

Grupės konsoliduotos pardavimų pajamos per 2020 m. sausį – birželį buvo 112,3 mln. eurų, arba 43,2 proc. mažesnės nei per 2019 metų pirmąjį pusmetį. Pardavimo pajamų mažėjimą labiausiai lėmė sumažėję pardavimai Lietuvos rinkoje.

Grupės pajamos iš prekybos elektros energija siekė 108,8 mln. eurų ir buvo 44,2 proc. mažesnės nei prieš metus. Pajamos iš pagamintos elektros energijos pasiekė 3,5 mln. eurų ir buvo 26,4 proc. didesnės, nei per atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį. Pardavimų mažėjimą labiausiai lėmė mažesnės prekybos apimtys ir sumažėjusi parduodamos elektros energijos vidutinė kaina.

Grupės pardavimų savikaina mažėjo 45,51 proc., iki 99,7 mln. eurų, ir buvo mažesnė nei per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį prieš metus. Tuo pačiu pagamintos elektros energijos savikaina per metus ženkliai susitraukė dėl atnaujintų turbinų priežiūros sutarčių sąlygų. Įsigytos ir parduotos elektros energijos savikaina buvo 45,65 proc. mažesnė nei per atitinkamą 2019 metų laikotarpį.

Pelnas

Todėl Grupės bendrasis pelnas per 2020 m. sausį – birželį siekė 12,6 mln. eurų (2019 m. I pusmetį – 14,6 mln.), o bendrojo pelno marža didėjo iki 11,22 proc. (7,41 proc. prieš metus).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį sudarė 8,1 mln. eurų (10,2 mln. prieš metus), veiklos pelno marža didėjo nuo 5,16 iki 7,19 procentų. Išskiriant veiklos sritis, elektros energijos gamybos Vydmantų vėjo elektrinių parke indėlis į veiklos pelną dvigubėjo ir sudarė 25,8 proc. (12 proc. prieš metus). Per ataskaitinį laikotarpį Vydmantai wind park, UAB dėl palankesnių oro sąlygų pagamino daugiau elektros energijos nei prieš metus.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst.eurų) 2020 m. I pusmetis 2019 m. I pusmetis 2020 m. I pusmetis 2019 m. I pusmetis
Pajamos 108 804 194 833 3 482 2 755
Veiklos pelnas 5 995 8 947 2 080 1 250
Veiklos pelno marža 5,5% 4,6% 59,7% 45,4%

Grupės grynasis pelnas 2020 m. I pusmetį siekė 6,8 mln. eurų (10,3 mln. eurų prieš metus), o pelno marža didėjo nuo 5,22 iki 6,03 procento.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!