INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2020 metų I ketvirčio finansinius rezultatus: Finansiniai duomenys itin artimi 2018 metų pirmojo ketvirčio rezultatams

  • Dėl mažesnių elektros energijos kainų NordPool biržoje sumažėjus pardavimų apimtims, pardavimų pajamos per 2020 m. I ketvirtį mažėjo 45,7 proc., iki 58,2 mln. eurų.
  • Grupės bendrasis pelnas mažėjo iki 4,9 mln. eurų, lyginant su 8,0 mln. eurų 2019 metų I ketvirtį.
  • Grupės konsoliduota EBITDA siekė 3,7 mln. eurų (7,8 mln. eurų prieš metus), o EBITDA pelno marža siekė 6,3 proc. (7,3 proc. prieš metus).
  • Veiklos pelnas buvo 2,7 mln. eurų, lyginant su 6,0 mln. eurų prieš metus.
  • Grupė uždirbo 2,4 mln. eurų grynojo pelno, lyginant su 6,4 mln. eurų 2019 metų I ketvirtį.
  • Grynojo pelno marža nuo 6,0 proc. prieš metus mažėjo iki 4,2 proc. per ataskaitinį laikotarpį.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys mažėjo iki 1317 GWh, lyginant su 2134 GWh 2019 metų I ketvirtį.

„2020 metų pirmąjį ketvirtį elektros energijos rinkoje formavosi daug žemesnės, nei tikėtasi, vidutinės elektros energijos kainos: 27,53 euro/MWh lyginant su 47,82 euro/MWh per pirmuosius tris 2019 metų mėnesius. Nežiūrint į tai, INTER RAO Lietuva grupė, ypač dėl sėkmingos veiklos Lenkijoje ir gerų vėjo elektrinių parko rezultatų, dirbo pelningai ir pasiekė rezultatų, kurie yra itin artimi 2018 metų pirmojo ketvirčio duomenims. Grynasis pelnas 2020 m. pirmąjį ketvirtį siekė 2,4 mln. eurų. Konsoliduota EBITDA buvo 3,7 mln. eurų, o EBITDA marža – 6,3 proc. Grupė uždirbo 0,12 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

2020 m. I ketvirtis 2019 m. I ketvirtis 2018 m. I ketvirtis
Pardavimų pajamos (tūkst. EUR) 58 153 107 072 59 457
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 4 910 7 958 5 275
Bendrojo pelno marža (%) 8,44% 7,43% 8,87%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 2 696 5 978 3 440
Veiklos pelno marža (%) 4,64% 5,58% 5,79%
EBITDA (tūkst. EUR) 3 654 7 821 4 051
EBITDA pelno marža (%) 6,28% 7,30% 6,81%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 2 415 6 416 2 564
Grynojo pelno marža (%) 4,15% 5,99% 4,31%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (EUR) 0,12 0,32 0,13

Pardavimų pajamos 

Konsoliduotos pardavimų pajamos per 2020-ųjų sausį – kovą siekė 58,2 mln. eurų ir buvo 45,7 proc. mažesnės nei per pirmuosius 2019 metų mėnesius. Pajamų mažėjimą lėmė mažėjusios prekybos elektros energija apimtys daugumoje Grupės veiklos šalių, išskyrus Lenkiją – joje prekybos apimtys didėjo.

Įsigyjamos elektros energijos kainos, lyginant su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu, visose rinkose buvo žemesnės, o kaina vartotojams – lyginant pirmuosius tris mėnesius 2019 ir 2020 metais – taip pat mažėjo.

Pelnas

Dėl to Grupės konsoliduotas bendrasis pelnas per 2020 metų sausio – kovo mėnesius mažėjo 38,3%, tačiau bendrojo pelno marža augo iki 8,44 proc. (7,43 proc. prieš metus).

Pelną augino ir sėkmingos pardavimų operacijos Lenkijos rinkoje bei geri vėjo elektrinių parko rezultatai. Per ataskaitinį laikotarpį Vydmantai wind park, UAB dėl palankesnių metrologinių sąlygų pagamino daugiau elektros energijos, nei prieš metus. Vidutinis vėjo greitis regione per 2020 metų pirmą ketvirtį siekė 7,87 m/s, o prieš metus buvo – 7,26 m/s.

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį mažėjo 54,9 proc. ir siekė 2,7 mln. eurų.

Išskiriant veiklos sritis, pagrindinės prekybos elektros energija indėlis į veiklos pelningumą, per metus sumažėjo 2,7 procentiniais punktais, iki 2,0 proc. . Elektros energijos gamybos sektoriuje, dėl palankių meteorologinių sąlygų Vydmantų vėjo elektrinių parke, buvo matomas ženklus pajamų ir veiklos pelno augimas. Todėl sektoriaus indėlis į Grupės veiklos pelną didėjo iki išskirtinai aukšto rodiklio – 57,7 proc., lyginant su gana žemu 16,3 proc. rodikliu per atitinkamą laikotarpį prieš metus.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst. eurų) 2020 I ketvirtis 2019 I ketvirtis 2020 I ketvirtis 2019 I ketvirtis
Pajamos 55 906 105 252 2 247 1 821
Veiklos pelnas 1 132 4 972 1 556 1 006
Veiklos pelno marža 2,0% 4,7% 69,2% 55,2%

Grupės grynasis pelnas per 2020 m. sausį – kovą mažėjo iki labai artimo 2018 metų pirmajam ketvirčiui rezultato, 2,4 mln. eurų, nuo itin aukšto pasiekimo prieš metus – 6,4 mln. eurų. Grupės grynojo pelno marža taip pat sumažėjo nuo 6,0 proc. prieš metus iki 4,2 proc. per ataskaitinį laikotarpį.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!