A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

„INTER RAO Lietuva“ mokės 0,355 euro dividendų vienai akcijai

2018 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkų metiniame susirinkime nuspręsta dividendams skirti 7,1 mln. eurų arba 0,355 euro dividendų vienai akcijai. Dividendų teisių apskaitos diena nustatyta 2018 m. gegužės 14 diena, o pačius dividendus planuojama išmokėti šių metų gegužės 22 dieną.

Akcininkų susirinkimo sprendimas atitinka bendrovės valdybos teiktą pasiūlymą ir reiškia, kad beveik visas AB „INTER RAO Lietuva“ 2017 metų grynasis pelnas yra paskirstomas dividendų mokėjimui. Dividendai yra mokami iš AB „INTER RAO Lietuva“  uždirbto grynojo pelno, o numatyta išmokėti suma sudaro beveik 80 procentų viso įmonių grupės uždirbto grynojo pelno (beveik 9 mln. eurų), uždirbto per 2017 metus.

“Jau penktus metus iš eilės AB „INTER RAO Lietuva“ išmoka dividendus, kurie yra artimi įmonės per ankstesnius metus uždirbtam grynajam pelnui. Sprendimas išmokėti 2017 metų bendrovės pelną kaip dividendus atitinka bendrovės patvirtintą dividendų politiką, kurios yra nuosekliai laikomasi nuo pat įmonės debiuto Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Bendrovė tikisi ir artimiausiais metais toliau laikytis tokios pat dividendų politikos, nebent būtų svarbių ir patrauklių investicinių projektų”, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pernai, už 2016 finansinius metus, AB „INTER RAO Lietuva“ dividendams skyrė 10,2 milijono eurų arba 0,51 eurą vienai akcijai.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!