INTER RAO Lietuva wypłaci 35,5 eurocenta dywidendy na akcję

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 r. w łącznej wysokości 7,1 mln euro, czyli 0,355 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 14 maja br., a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 22 maja.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z propozycją Zarządu i oznacza, że niemal cały jednostkowy zysk netto spółki AB INTER RAO Lietuva za 2017 r. zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednocześnie kwota wypłacanej dywidendy odpowiada niemal 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Inter RAO Lietuva za 2017 r., który wyniósł prawie 9 mln euro.

– Inter RAO Lietuva konsekwentnie realizuje swoją politykę dywidendową i piąty rok z rzędu wypłaci dywidendę w wysokości odpowiadającej niemal 100% zysku jednostkowego. Spółka zamierza kontynuować dotychczasową politykę dywidendową w najbliższych latach, chyba że pojawią się znaczące i atrakcyjne okazje inwestycyjne – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny AB INTER RAO Lietuva.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!