A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Vėjo jėgainių parkas

www.vwp.lt

30 МW vėjo elektrinių parkas „Vydmantai wind park“ yra vienas pirmųjų ir didžiausių Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse. Vėjo elektrinės pastatytos Vakarų Lietuvoje, Kretingos rajone šalia Vydmantų ir Kiauleikių gyvenviečių Kvecių ir Rūdaičių kaimuose.

Vėjo elektrinių parkas per 2018 m. pagamino ir į tinklą patiekė 50,00 GWh elektros energijos. 2017 m. gamybos apimtys siekė 56,42 GWh elektros energijos.

Vėjo elektrinių parke elektros energiją gamina 15 Vokietijos įmonės „Enercon GmbH“ pagamintų „E-70“ modelio vėjo elektrinių, kurių kiekvienos instaliuota galia siekia 2 MW.

Pirmoji parko vėjo elektrinė į Lietuvos energetikos sistemos 110 kV perdavimo tinklo atkarpą Palanga – Šventoji buvo įjungta 2006 m. spalio 11 d. per 110/20 kV transformatorinę pastotę „Vėjas-1“ Kiauleikių kaime. Kitos elektrinės įjungtos palaipsniui iki 2007 m. vasario 15 d.

„Vydmantai wind park“ yra antrinė AB „INTER RAO Lietuva“ vėjo energetikos įmonė, įkurta 2011 m. „Vydmantai wind park“ 2012 m. pradžioje valdė apie 18,6 proc. Lietuvoje instaliuotos vėjo elektrinių galios.

Techniniai parko vėjo elektrinių duomenys:

Vėjo turbinos tipas „Enercon E-70“
Instaliuota galia 2000 kW
Sparnuočių diametras 71 m
Sparnuočių sukimosi kryptis pagal laikrodžio rodyklę
Sparnuočių skaičius 3
Bokšto aukštis 85,4 m
Vėjo jėgainės aukštis 120,5 m
Bokšto diametras 2,0 – 3,9 m