A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Elektros energijos rinka

Pastaraisiais metais vykusi elektros energijos rinkos pertvarka Baltijos šalyse atvėrė galimybes vartotojams rinktis geriausius sprendimus ir palankiausias sąlygas, kurias jiems siūlo nepriklausomi elektros energijos tiekėjai. Šiandien vartotojai Lietuvoje jau gali įvertinti skirtingų tiekėjų siūlomas sąlygas, kainas, patikimumą ir patirtį, dėmesį klientams, aplinkos apsaugai bei atsinaujinančiai energetikai.

2013 m. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pradėjo veikti bendra Baltijos šalių elektros rinka, kuri yra suskirstyta į atskiras prekybos elektros energija zonas, o įrengus planuojamas jungtis „NordBalt“ (2015 m. pabaigoje, Lietuva-Švedija) ir „Estlink 2“ (2014 m., Estija-Suomija), Baltijos šalių elektros rinka bus pilnai pasirengusi funkcionuoti bendroje Šiaurės Europos šalių elektros rinkoje.

Elektros rinkos dalyviai

Elektros rinkoje veikia elektros energijos gamintojai, perdavimo bei skirstymo įmonės ir elektros energijos tiekėjai:

  • Elektros energijos gamyba užsiima elektrinės, kurios savo produkciją parduoda bendroje tiekėjų ir gamintojų didmeninėje elektros rinkoje.
  • Elektros energijos persiuntimu užsiima perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijas turinčios įmonės.
  • Tiekimu užsiima tiekėjo licenciją turinčios įmonės, perkančios elektrą didmeninėje rinkoje iš gamintojų ar elektros biržoje ir ją parduodančios vartotojams.

Elektros energijos kaina ir galimybės ją keisti

Galutinių elektros energijos vartotojų mokamą elektros kainą sudaro net kelios dedamosios: gamybos ir tiekimo dalis, persiuntimo ir mokestinė dalis.

Atkreiptinas dėmesys, kad vartotojai už persiuntimo paslaugą visada moka tą pačią kainą, kurios elektros gamintojai ir tiekėjai negali pakeisti. Tai vadinamasis „pašto ženklo“ principas, pagal kurį už elektros energijos persiuntimą yra mokama ta pati kaina. Ši kaina visuomet yra mokama tinklų operatoriui, prie kurio tinklo vartotojo įrenginiai yra prijungti. Ją kasmet nustato perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai bei patvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Tačiau dabar vartotojams yra sudarytos galimybės rinktis nepriklausomą elektros energijos tiekėją ir taip sumažinti tą elektros kainos dalį, kuri priklauso nuo elektros tiekimo ir gamybos įmonių.

Elektros kainos dedamosios verslo sektoriaus vartotojams

Galutinę elektros energijos kainą verslo sektoriaus vartotojams 2018 metais sudaro garantinio tiekimo kaina ir persiuntimo paslaugų kaina (nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo). 42,4-55,6 proc. galutinės elektros energijos kainos (priklausomai nuo to, ar esate prijungti prie žemos, ar prie vidutinės įtampos tinklų) sudaro dedamosios, kurios nepriklauso nei nuo gamintojo, nei nuo nepriklausomo elektros energijos tiekėjo.

Tačiau pasirinkdami nepriklausomą elektros energijos tiekėją galėsite sumažinti gamybos ir tiekimo kainos dalį, kuri (priklausomai nuo to, ar vartotojas prijungtas prie žemos ar vidutinės įtampos tinklų) sudaro 44,4-57,6 proc. galutinės elektros energijos kainos.

Dedamoji

Aprašymas

Kaina EUR ct/kWh be PVM)

Galimybės keisti kainą

Garantinio tiekimo kaina Garantinio tiekimo kaina 4,380 Galite  Jūsų mokamą kainą sumažinti pasirinkdami nepriklausomą elektros energijos tiekėją
Perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais Elektros energijos perdavimo kainą sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais. 0,619 Negalite keisti
Sisteminės paslaugos Sisteminės (kokybiško elektros energijos tiekimo) paslaugos – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų. 0,529 Negalite keisti
Skirstymo vidutinės įtampos tinklais kaina Elektros energijos skirstymo kainą sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. 0,718 Negalite keisti
Skirstymo žemos įtampos tinklais kaina 2,145 Negalite keisti
VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) Šie pinigai yra skiriami Lietuvos elektrinei, kurioje elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti, remti termofikacines elektrines,  remti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo jėgaines, hidro, biokurą naudojančias ir saulės elektrines) ir dar dalis skiriama strateginiams objektams. 1,35 Negalite keisti
Vidutinė elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina vartotojams, prijungtiems prie žemos įtampos tinklų („Pašto ženklo“ kaina)

 

5,48 Šią kainos dalį nustato perdavimo ir skirstymo operatoriai, ją patvirtina VKEKK*
Vidutinė elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina vartotojams, prijungtiems prie vidutinės įtampos tinklų („Pašto ženklo“ kaina)

 

3,22 Šią kainos dalį nustato perdavimo ir skirstymo operatoriai, ją patvirtina VKEKK*

Šaltiniai: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, AB ESO

*VKEKK – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Atsinaujinanti energetika

AB „INTER RAO Lietuva“ – socialiai atsakingas elektros energijos tiekėjas, kuris plėtoja elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių.

AB „INTER RAO Lietuva“ yra ne tik vienas didžiausių elektros energijos importuotojų, bet ir tiekėjas, kuris valdo Vakarų Lietuvoje veikiantį 30 МW vėjo elektrinių parką „Vydmantai wind park“. Todėl rinkdamiesi mus pasirinksite ne tik itin palankias elektros energijos tiekimo sąlygas, bet ir galimybę prisidėti prie elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje, prie klimato kaitą lemiančių veiksnių neutralizavimo, šalies aplinkos tausojimo.

Rinkos perspektyvos

Stabilizuojantis Baltijos šalių ekonomikoms prognozuojama, kad artimiausiais metais elektros energijos poreikis regione pradės augti. Tikėtina, kad pokyčiai elektros rinkose paskatins naujų generuojančių šaltinių atsiradimą bei platesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą.

Nuo 2013 m. birželio 3 d. elektros biržos operatoriui „Nord Pool Spot“ pradėjus veiklą Latvijoje, visose Baltijos šalyse įsitvirtino elektros rinkos mechanizmai, kurie užtikrina skaidrią ir efektyvią konkurenciją visose Baltijos šalyse. Nutiesus planuojamas elektros energijos jungtis su Skandinavijos valstybėmis bus baigta integracija į Šiaurės šalių elektros rinką, o įgyvendinus Lietuvos ir Lenkijos jungties abu etapus atsivers langas ir integracijai į bendrą Europos elektros energijos rinką.

Visi šie pokyčiai turėtų sukurti dar palankesnes ir skaidresnes sąlygas vartotojams, kurie galės laisvai rinktis jų poreikius geriausiai atitinkantį elektros energijos tiekėją ir naudotis naujomis galimybėmis.