A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Rynek energii elektrycznej

Odbywająca się w ostatnich latach reorganizacja rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich stworzyła użytkownikom możliwość wybierania najlepszych rozwiązań i najkorzystniejszych warunków, które im proponują niezależni dostawcy energii elektrycznej. Obecnie użytkownicy na Litwie już mogą porównać warunki oferowane przez poszczególnych dostawców, ceny, niezawodność i doświadczenie, uwagę poświęcaną klientom, ochronie środowiska oraz energetyce odnawialnej.

W 2013 r. na Litwie, Łotwie i w Estonii zaczął działać wspólny rynek energii elektrycznej krajów bałtyckich, który dzieli się na poszczególne strefy handlu energią elektryczną, natomiast po zainstalowaniu planowanych przyłączy „NordBalt” (w końcu 2015 r., Litwa – Szwecja) oraz „Estlink 2” (w 2014 r., Estonia – Finlandia), rynek energii elektrycznej krajów bałtyckich będzie w pełni gotowy funkcjonować na wspólnym rynku energii elektrycznej krajów Europy Północnej.

Uczestnicy rynku energii elektrycznej

Na rynku energii elektrycznej działają producenci energii elektrycznej, przedsiębiorstwa przesyłowe i dystrybucyjne oraz dostawcy energii elektrycznej:

    • Produkcją energii elektrycznej zajmują się elektrownie, które swoją produkcję sprzedają na wspólnym rynku hurtowym energii elektrycznej dostawców i producentów.
    • Przesyłaniem energii elektrycznej zajmują się przedsiębiorstwa mające licencje operatorów systemów przesyłowych i sieci dystrybucyjnych.
    • Dostawą zajmują się przedsiębiorstwa mające licencję dostawcy, nabywające prąd elektryczny na rynku hurtowym od producentów lub na giełdzie energii elektrycznej oraz sprzedające ją użytkownikom.

Cena energii elektrycznej oraz możliwości jej zmiany

Cenę płaconą przez końcowych użytkowników energii elektrycznej stanowi nawet kilka części składowych produkcji i dostawy, część przesyłowa i podatkowa.

Należy zwrócić uwagę, że użytkownicy za usługę przesyłu zawsze płacą tę samą cenę, której producenci energii elektrycznej oraz jej dostawcy nie mogą zmienić. Jest to tak zwana zasada „znaczka pocztowego”, zgodnie z którą za przesył energii elektrycznej płaci się tę samą cenę. Cena ta zawsze jest płacona operatorowi sieci, do którego sieci są przyłączone instalacje użytkownika. Co roku ustalają ją operatorzy sieci przesyłowych i rozdzielczych oraz zatwierdza Państwowa Komisja Kontroli Cen i Energetyki.

Jednak obecnie użytkownikom stworzono możliwości wybierania niezależnego dostawcy energii elektrycznej i w ten sposób zmniejszenia tej części energii elektrycznej, która jest zależna od przedsiębiorstw dostarczających i produkujących energię elektryczną.

Części składowe ceny energii elektrycznej dla użytkowników sektora biznesowego

Cenę końcową energii elektrycznej dla użytkowników sektora biznesowego w 2018 roku stanowi cena dostawy gwarancyjnej oraz cena usługi przesyłu (gdy nie wybrano niezależnego dostawcy). 42,4-55,6 proc. ceny końcowej energii elektrycznej (w zależności od tego, czy przyłączono się do sieci linii niskiego czy średniego napięcia) tworzą części składowe, które nie zależą ani od producenta, ani od niezależnego dostawcy energii elektrycznej.

Jednak wybierając niezależnego dostawcę energii elektrycznej będą Państwo mogli zmniejszyć część ceny produkcji i dostawy.

Część składowa

Opis Cena (EUR ct/kWh bez VAT) Możliwości zmiany ceny
Cena dostawy gwarancyjnej Cena dostawy gwarancyjnej 4.380 Można płaconą przez Państwa cenę obniżyć wybierając niezależnego dostawcę energii elektrycznej
Usługi przesyłu sieciami wysokiego napięcia Cenę przesyłu energii elektrycznej stanowią koszty operatora systemu przesyłu w związku z przesyłem energii elektrycznej wysokonapięciowymi sieciami przesyłowymi energii elektrycznej. 0.619 Nie podlegają zmianie
Usługi systemowe Usługi systemowe (jakościowej dostawy energii elektrycznej) to usługi zapewniające stabilność i niezawodność systemu energetycznego, prewencję i likwidację awarii systemowych, należytą rezerwę mocy oraz przepustowość sieci przesyłowych z przestrzeganiem ustalonych granic jakości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej. 0.529 Nie podlegają zmianie
Cena dystrybucji sieciami średniego napięcia Cenę dystrybucji energii elektrycznej stanowią koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa sieci dystrybucyjnych, przy dystrybucji energii elektrycznej za pomocą sieci średniego i niskiego napięcia. Cena dystrybucji energii elektrycznej zależy od napięcia, z którego użytkownicy otrzymują (zużywają) energię elektryczną. 0.718 Nie podlega zmianie
Cena dystrybucji sieciami niskiego napięcia 2.145 Nie podlega zmianie
UOIN (usługi odpowiadające interesom publicznym) Pieniądze te przeznacza się Litewskiej elektrowni, w której produkuje się energię elektryczną, niezbędną dla bezpieczeństwa dostawy energii elektrycznej i zapewnienia rezerw systemu energii elektrycznej, na wspieraniu elektrowni termofikacyjnych, na wspieranie elektrowni wykorzystujących zasoby energii odnawialnej (wieże wiatrowe, wykorzystujące hydro-, biopaliwo oraz elektrownie słoneczne) oraz część przeznacza się na obiekty strategiczne. 1.35 Nie podlegają zmianie
Średnia cena usługi przesyłu energii elektrycznej dla użytkowników, podłączonych do sieci niskiego napięcia (cena „Znaczka pocztowego”)

 

5.48 Tę część ceny ustalają operatorzy przesyłowi i dystrybucyjni, zatwierdza ją PKCKE*
Średnia cena usługi przesyłu energii elektrycznej dla użytkowników, podłączonych do sieci średniego napięcia (cena „Znaczka pocztowego”)

 

3.22 Tę część ceny ustalają operatorzy przesyłowi i dystrybucyjni, zatwierdza ją PKCKE*

Źródła: Państwowa Komisja Cen i Kontroli Energetyki, AB LESTO

*PKCKE – Państwowa Komisja Cen i Kontroli Energetyki

Energetyka odnawialna

AB „INTER RAO Lietuva” to odpowiedzialny społecznie dostawca energii elektrycznej, rozwijający produkcję energii elektrycznej z zasobów energii odnawialnej.

AB „INTER RAO Lietuva” jest nie tylko jednym z największych importerów energii elektrycznej, lecz również dostawcą, który zarządza działającą w Litwie Zachodniej 30MW flotą elektrowni wiatrowych „Vydmantai wind park”. Dlatego wybierając nas wybiorą Państwo nie tylko korzystne warunki dostarczania energii elektrycznej, lecz również możliwość przyczynienia się do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na Litwie, do neutralizacji czynników warunkujących zmiany klimatu, oszczędzania środowiska w kraju.

Perspektywy rynkowe

W obliczu stabilizacji gospodarek krajów bałtyckich prognozuje się, że w nadchodzących latach zapotrzebowanie na energię elektryczną w regionie zacznie rosnąć. Prawdopodobnie zmiany na rynkach energii elektrycznej uwarunkują pojawienie się nowych źródeł generujących oraz szersze wykorzystanie odnawialnych zasobów energii elektrycznej.

Gdy od dn. 3 czerwca 2013 r. operator giełdy energii elektrycznej „Nord Pool Spot” rozpoczął działalność na Łotwie, we wszystkich krajach bałtyckich umocniły się mechanizmy rynku elektrycznego, zapewniające przejrzystą i skuteczną konkurencję we wszystkich krajach bałtyckich. Po zbudowaniu planowanych przyłączy energii elektrycznej z państwami Skandynawskimi, zostanie zakończona integracja na rynek energii elektrycznej krajów Północnych, a po zrealizowaniu obu etapów przyłącza Polski z Litwą, otworzy się okno również na integrację na ogólnoeuropejskim rynku energii elektrycznej.

Te wszystkie zmiany powinny stworzyć jeszcze bardziej korzystne i przejrzyste warunki dla użytkowników, którzy będą mogli swobodnie wybierać dostawcę energii elektrycznej, który najlepiej spełnia ich potrzeby oraz korzystać z nowych możliwości.