Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2022 m. kovo 30 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19915, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 29 d. 10 val. adresu Aukštaičių g. 2, LT-28216, Utena, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val. (PDF)

Pridedama:

  1. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)
  2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2020 m. projektas. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!