A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką

2022 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INTER RAO Lietuva“ (kodas 126119913, registruota adresu: Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2021 m. AB „INTER RAO Lietuva“ pelną ir skirti 0,37 EUR dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2022 m. gegužės 13 d., bus AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkais.

Dividendai bus mokami 2022 m. gegužės 27 d. (PDF)

PRIDEDAMA:

  1. Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2). (PDF)
  2. Formų pildymo taisyklės. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!