Dėl prekybos akcijomis sustabdymo

2022 m. kovo 14 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 126119913 (toliau – Bendrovė), akcijomis First North užsienio akcijų prekybos sąraše (plačiau apie tai skaitykite čia: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb1d8bfda754479031acc01e8e0421b90&lang=lt) ir 2022 m. kovo 17 d. apie prekybos Bendrovės akcijomis sustabdymą pranešė Varšuvos akcijų birža (plačiau apie tai skaitykite čia: https://www.gpw.pl/suspension-and-removal), tačiau, kaip jau buvo minėta Bendrovės 2022 m. kovo 17 d. pranešime, Bendrovė neturi informacijos, kad jai ar jos dukterinėms įmonėms būtų taikomos ribojamos priemonės  įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų, Bendrovė 2022 m. kovo 17 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, kuri koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. Gavusi informaciją iš šios institucijos, Bendrovė apie tai informuos investuotojus teisės aktų nustatyta tvarka. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!