Dėl Lenkijos elektros biržos nustatytų apribojimų

2022 m. kovo 24 d. Lenkijos elektros birža (Towarowej Giełdy Energii) (toliau – TGE) informavo IRL Polska Sp. Z oo, juridino asmens KRS kodas 0000436992 (toliau – Dukterinė įmonė), kuri yra AB INTER RAO Lietuva, juridinio asmens kodas 126119913 (toliau – Bendrovė), dukterinė įmonė apie TGE valdybos sprendimą sustabdyti Dukterinės įmonės operacijas TGE žaliavų biržoje ir TGE valdomoje prekybos platformoje. Vadovaujantis TGE pateiktu pranešimu, toks sprendimas priimtas dėl galimos rizikos, kad Dukterinei įmonei gali būti taikomos bendrosios sankcijos, įskaitant sankcijas, nurodytas TGE žaliavų biržos prekybos taisyklėse. Aukščiau nurodytas Dukterinės įmonės operacijų sustabdymas galios iki išnyks tokio sustabdymo pagrindai, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius. Kaip jau buvo nurodyta Bendrovės 2022 m. kovo 17 d., 23 d. ir 24 d. pranešimuose, Bendrovė neturi informacijos, kad jai ar jos dukterinėms įmonėms būtų taikomos ribojamos priemonės  įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų, Bendrovė 2022 m. kovo 17 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, kuri koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. Gavusi informaciją iš šios institucijos, Bendrovė apie tai informuos investuotojus teisės aktų nustatyta tvarka. Dukterinė įmonė ir Bendrovė taip pat bendradarbiaus su TGE ir pateiks kitą reikalingą informaciją, kad būtų panaikinti aukščiau aprašyti Dukterinės įmonės veiklos apribojimai. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!