Dėl bendrojo balsavimo biuletenio (toliau – Biuletenis) patikslinimo

2022 m. balandžio 7 d. AB „INTER RAO Lietuva“ informavo, jog AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2022 m. kovo 30 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Kartu su pranešimu apie Susirinkimą taip pat buvo skelbiamas Biuletenio pavyzdys.

Šiuo AB „INTER RAO Lietuva“ informuoja, jog papildė Biuletenį procedūriniais klausimais, numatytais Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 3 d.

Prie šio pranešimo pridedamas (kaip priedas) bendrasis balsavimo biuletenis yra tik pavyzdys ir negali būti naudojamas kaip Biuletenis. (PDF)

Pridedama:

  1. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!