Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2021 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2021 m.  paskelbimo

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2021 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., Konsoliduotą metinį pranešimą,  Nepriklausomo auditoriaus išvadą. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2021 m. IV ketvirčio rezultatai; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., Konsoliduotas metinis pranešimas; (ZIP)

Nepriklausomo auditoriaus išvada. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!