AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos sprendimu Alexandra Panina išrinkta Valdybos pirmininke

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2018 m. liepos 6 d. buvo sušauktas Valdybos posėdis, kuriame visi išrinkti Valdybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą išrinkti  Alexandrą Paniną, Valdybos narę, Bendrovės Valdybos pirmininke. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!