A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimu Ilnar Mirsiyapov atšauktas iš Bendrovės Valdybos prieš terminą, Evgeny Sarymsakov išrinktas į Bendrovės Valdybą

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2018 m. liepos 16 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimus atšaukti prieš terminą iš AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos, valdybos narį Ilnar Mirsiyapov ir išrinkti į AB „INTER RAO Lietuva“ valdybą Evgeny Sarymsakov. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!