AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie sprendimą likviduoti dukterinę bendrovę UAB „Alproka“

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad Bendrovės valdyba pritarė Bendrovės dukterinės  bendrovės UAB „Alproka“ likvidavimui. UAB „Alproka“ visuotinis akcininkų susirinkimas lapkričio 6 d. priėmė sprendimą likviduoti bendrovę. Likvidavimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad sėkmingai įgyvendinus nekilnojamojo turto projektą, buvo parduotas visas UAB „Alproka“ nekilnojamasis turtas ir  UAB „Alproka“ nustojo vykdyti komercinę veiklą. (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!