Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2012 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2012 m. paskelbimo

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia 2012 m. IV ketvirčio rezultatus, konsoliduotą metinį pranešimą, konsoliduotas ir motininės bendrovės metines finansines atskaitas ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2012 m. IV ketvirčio rezultatai.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės atskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

Dėl 2012 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2012 m. paskelbimo datos
2013 02 25 | 3/2013

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad 2012 m. IV ketvirčio rezultatai ir konsoliduotas audituotas metinis pranešimas, konsoliduotos ir atskirosios metinės finansinės atskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d., bus skelbiami 2013 m. vasario 27 d.  (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!