AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl dukterinės bendrovės Lenkijoje IRL Polska Sp.z o.o. įstatinio kapitalo didinimo

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2013 m. lapkričio 6 d., Bendrovės valdyba vienbalsiai priėmė sprendimą padidinti Bendrovės dukterinės bendrovės Lenkijoje IRL Polska Sp.z o.o. įstatinį kapitalą nuo 2 000 000 (dviejų milijonų) Lenkijos zlotų iki 10 000 000 (dešimt milijonų) Lenkijos zlotų.  (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!