Prieiga prie ESPI sistemos

AB „INTER RAO Lietuva“ („Bendrovė“) praneša, kad 2012 m. gruodžio 18 d. jį gavo prieigą prie Elektroninės informacijos perdavimo sistemos (Elektroniczny System Przekazywania Informacji – ESPI). Nuo 2012 m. gruodžio 18 d. Bendrovė skelbs savo einamąją ir periodinę informaciją per ESPI sistemą.  (PDF)

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!