Einamieji pranešimai

Informacija apie siūlymo rezultatus

Ši informacija parengta remiantis 2012 m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko patvirtintu prospektu (toliau – Prospektas). Kaip numatyta Prospekte, šiuo informuojama, kad 2012 m. gruodžio 18 d. prasidėjo prekyba Emitento akcijomis Varšuvos vertybinių popierių biržoje (toliau – VVPB). 2012 m. gruodžio 13 d. VVPB valdybos sprendimu Nr. 1279 buvo nuspręsta įtraukti Emitento akcijas, kurių bendras skaičius yra 20 000 000, į VVPB pagrindinį sąrašą, o 2012 m. gruodžio 14 d. WSE valdybos sprendimu Nr. 1286 buvo nuspręsta pradėti prekybą šiomis akcijomis VVPB pagrindiniame sąraše.  (PDF)

Dėl bendrovės valdymo

AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau – „Bendrovė“) praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių gerosios praktikos kodekso (toliau – „WSE Gerosios praktikos kodeksas“) reikalavimams.  (PDF)

Prieiga prie EBI sistemos

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2012 m. gruodžio 17 d. ji gavo prieigą prie Elektroninės informacijos bazės (Elektroniczna Baza Informacji – EBI) sistemos. (PDF)

Prieiga prie ESPI sistemos

AB „INTER RAO Lietuva“ („Bendrovė“) praneša, kad 2012 m. gruodžio 18 d. jį gavo prieigą prie Elektroninės informacijos perdavimo sistemos (Elektroniczny System Przekazywania Informacji – ESPI). Nuo 2012 m. gruodžio 18 d. Bendrovė skelbs savo einamąją ir periodinę informaciją per ESPI sistemą.  (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!