DĖL AB „INTER RAO LIETUVA“ 2022 M. BIRŽELIO 30 D. KREDITORIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PANAIKINIMO

Primename, kad 2022-06-30 kreditorių susirinkimas nusprendė AB „INTER RAO Lietuva“, įmonės kodas 126119913, juridinis adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir šios įmonės administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (Įmonių nemokumo administravimo paslaugas teikiančių asmenų Sąrašo Nr. N-JA0027, įrašymo į Sąrašą data 2001-10-21, adresas – Jonavos g. 16A, LT44269 Kaunas, tel. Nr. +370-37-30 89 45, el. paštas: biuras@adminbiuras.lt). 

Informuojame, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2023-09-21 civilinėje byloje Nr. e2A-631-934/2023 nusprendė panaikinti AB „INTER RAO Lietuva“ 2022 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!