Dėl bendrovės vadovo sprendimo

Nors INTER RAO Lietuva nesutinka su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimu, kad Bendrovė turi sąsajų su asmenimis, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, tačiau  jos lėšas ir akcijas įšaldžius (kaip detaliau nurodyta 2022 m. gegužės 27 d. Bendrovės pranešime), toks sprendimas faktiškai riboja Bendrovės galimybę laiku vykdyti turtines prievoles jos kreditoriams.

Todėl Bendrovės vadovas privalėjo įvykdyti įstatymuose numatytą pareigą ir 2022 m. birželio 7 d. informavo Bendrovės kreditorius apie nemokumo proceso inicijavimą pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą. Šiame procese priėmus tolimesnius sprendimus, apie juos bus paskelbta teisės aktuose nustatyta tvarka.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!