Net ir sumažėjus pardavimams „INTER RAO Lietuva“ dirbo pelningai

2021 metų pirmojo pusmečio neaudituotus veiklos rezultatus per Varšuvos vertybinių popierių biržą paskelbusi AB „INTER RAO Lietuva“ praneša per šešis pirmus metų mėnesius Lietuvoje pardavusi maždaug trečdaliu mažiau elektros energijos (947 GWh) nei prieš metus ir uždirbusi 2,7 mln. eurų grynojo pelno.

Per atitinkamą 2020 metų laikotarpį elektros energijos pardavimo apimtys siekė 1491 GWh, o grynasis pelnas – 5,2 mln. eurų.

„2021-ųjų metų pirmąjį pusmetį bendrovė Lietuvoje pardavė 36 procentais mažiau elektros energijos, nei per atitinkamą laikotarpį prieš metus. Tai lėmė ir pardavimo pajamų sumažėjimą, kurį iš dalies kompensavo įmonės pajamos iš finansinės veiklos. Dėl mažiau palankių meteorologinių sąlygų – silpno vėjo ir išaugusio dienų be vėjo skaičiaus mažiau elektros energijos pagamino ir įmonei priklausantis vėjo elektrinių parkas“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Į Lietuvą buvo importuojama tik Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje pagaminta elektros energija. Parduodamą elektros energiją bendrovė ne tik importavo, bet ir pirko elektros biržoje „Nord Pool“ bei iš vietos gamintojų, gamino antrinei įmonei priklausančiame vėjo elektrinių parke „Vydmantai wind park“.

Įmonės EBITDA buvo 1,6 mln. eurų, lyginant su 6,3 mln. eurų prieš metus, o bendrovės pelnas prieš mokesčius siekė 1,5 milijono eurų.

Per pirmuosius šešis metų mėnesius bendrovė į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėjo 6,2 mln. eurų mokesčių ir kitų įmokų, o grupės valdoma „Vydmantai wind park“ į VMI sąskaitą sumokėjo dar per 1 mln. eurų mokesčių. AB „INTER RAO Lietuva“ buvo šešta tarp daugiausiai mokesčių sumokančių energetikos sektoriaus bendrovių.

2021 metų 1 pusmečio neaudituotus konsoliduotus veiklos rezultatus per Varšuvos vertybinių popierių biržą paskelbė ir visa „INTER RAO Lietuva“ įmonių grupė, kuriai priklauso antrinės bendrovės „INTER RAO Latvia“, „INTER RAO Eesti“, „IRL Polska“ ir „Vydmantai wind park“.

Grupė pranešė per pusmetį visose veiklos šalyse pardavusi 4313 GWh elektros energijos (per atitinkamą 2020 metų laikotarpį – 2605 GWh) ir gavusi 209,9 mln. eurų pajamų (112,3 mln. eurų prieš metus).

Grupės EBITDA buvo 13,3 mln. eurų (9,6 mln. eurų prieš metus), o grynasis pelnas siekė 8,7 mln. eurų, lyginant su 6,8 mln. eurų per atitinkamą laikotarpį pernai.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!