„INTER RAO Lietuva“ pajamos mažėjo, veiklos nuostolius kompensavo finansinė veikla

2021 metų pirmojo ketvirčio neaudituotus veiklos rezultatus per Varšuvos vertybinių popierių biržą paskelbusi AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad įmonė per tris pirmuosius metų mėnesius Lietuvoje pardavė beveik trečdalius mažiau elektros energijos nei prieš metus ir patyrė daugiau kaip 400 tūkst. eurų veiklos nuostolį, kurį kompensavo sėkminga finansinė veikla.

„Dėl pasikeitusių rinkos sąlygų sumažėjusių elektros energijos pardavimų apimčių maždaug trečdaliu mažėjo ir įmonės gautos pajamos, o veiklos pelno rodiklis tapo neigiamas. Dėl mažiau palankių vėjo greičių mažiau elektros energijos pagamino bei pardavė ir įmonei priklausantis vėjo elektrinių parkas. Tačiau neigiamus veiksnius kompensavo sėkminga finansinė bendrovės veikla, nulėmusi teigiamą galutinį uždarbį“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Bendrovė jau antrus metus neimportavo elektros energijos iš Baltarusijos Respublikos. Į Lietuvą buvo importuojama tik Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje pagaminta elektros energija. Parduodamą elektros energiją bendrovė ne tik importavo, bet ir pirko biržoje bei gamino antrinei įmonei priklausančiame vėjo elektrinių parke, kuris dėl nepalankių oro sąlygų – mažesnio vidutinio vėjo greičio – pagamino mažiau elektros energijos nei per atitinkamą laikotarpį prieš metus.

Per 2021 metų pirmuosius tris mėnesius įmonė Lietuvoje pardavė 567 GWh elektros energijos (per atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį – 846 GWh).

AB „INTER RAO Lietuva“ pardavimų pajamos siekė 24,9 mln. eurų (34,4 mln. eurų 2020 metų 1 ketvirtį). Įmonė veiklos nuostolis siekė 424 tūkst. eurų (2021 metų sausį – kovą veiklos pelnas buvo 400 tūkst. eurų). Tačiau pelnas iš finansinės ir investicinės veiklos kompensavo patirtą nuostolį ir bendrovės grynasis pelnas buvo 3,3 mln. eurų (prieš metus – 558 tūkst. eurų).

Įmonės EBITDA rodiklis buvo 4,0 mln. eurų, lyginant su 0,8 mln. eurų prieš metus. 2021-ųjų metų pradžioje bendrovės pelnas prieš mokesčius siekė 3,9 mln. eurų, įmonė per ataskaitinį laikotarpį deklaravo 637 tūkst. eurų pelno mokesčio.

Per pirmuosius tris metų mėnesius bendrovė į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą taip pat sumokėjo daugiau kaip 3,1 mln. eurų mokesčių ir kitų įmokų. AB „INTER RAO Lietuva“ buvo šešta tarp daugiausiai mokesčių sumokančių energetikos sektoriaus bendrovių. Dar 329 tūkst. eurų mokesčių sumokėjo ir antrinė bendrovės įmonė UAB „Vydmantai wind park“.

2021 metų 1 ketvirčio neaudituotus konsoliduotus veiklos rezultatus per Varšuvos vertybinių popierių biržą paskelbė ir visa „INTER RAO Lietuva“ įmonių grupė, kuriai priklauso ir antrinės bendrovės „INTER RAO Latvia“, „INTER RAO Eesti“, „IRL Polska“ ir „Vydmantai wind park“.

Grupė pranešė per 2021 metų pirmus tris mėnesius visose veiklos šalyse pardavusi 2558 GWh elektros energijos (2020 metų 1 ketvirtį  – 1317 GWh) ir gavusi 122,3 mln. eurų pajamų (58,2 mln. eurų prieš metus).

Grupės EBITDA rodiklis 2021 m. pirmąjį ketvirtį buvo 9,4 mln. eurų (3,7 mln. eurų prieš metus), o Grupės grynasis pelnas, lyginant su 2,4 mln. eurų per atitinkamą laikotarpį prieš metus, augo iki 7,9 mln. eurų.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!