„INTER RAO Lietuva“ mažino elektros energijos pardavimus ir didino gamybą vėjo elektrinių parke

2020 metų pirmojo pusmečio neaudituotus veiklos rezultatus per Varšuvos vertybinių popierių biržą paskelbusi AB „INTER RAO Lietuva“ praneša per šešis pirmus metų mėnesius Lietuvoje pardavusi  du kartus mažiau elektros energijos (1491 GWh) nei prieš metus ir uždirbusi 5,2 mln. eurų grynojo pelno.

Per atitinkamą 2019 metų laikotarpį elektros energijos pardavimo apimtys siekė 3075 GWh, o grynasis pelnas – 8,8 mln. eurų.

„2020-ųjų metų pirmąjį pusmetį bendrovė Lietuvoje pardavė du kartus mažiau elektros energijos, nei per atitinkamą laikotarpį prieš metus. Pardavimų apimčių mažėjimą lėmė beveik 40 procentų sumažėjusi vidutinė elektros energijos kaina NordPool biržoje. Tačiau įmonė sėkmingai suvaldė kilusias rizikas ir dirbo pelningai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Šiais metais elektros energijos importo iš Baltarusijos Respublikos bendrovė nevykdė, o į Lietuvą buvo importuojama tik Rusijos Federacijoje pagaminta elektros energija. Parduodamą elektros energiją bendrovė ne tik importavo, bet ir pirko elektros biržoje „Nord Pool“ bei iš vietos gamintojų, gamino antrinei įmonei priklausančiame vėjo elektrinių parke „Vydmantai wind park“, kurio pajamos iš pagamintos elektros energijos augo net 66,4 procento.

„Pasiekti gerų rezultatų leido ir bendrovės valdomas vėjo elektrinių parkas, kuris dėl palankesnių oro sąlygų pagamino ir pardavė daugiau elektros energijos, bei veiklos išlaidas sumažinę turbinų priežiūros sutarčių pakeitimai“, – sako G. Balčiūnas.

Įmonės EBITDA buvo 6,3 mln. eurų, lyginant su 9,6 mln. eurų prieš metus, o bendrovės pelnas prieš mokesčius siekė beveik 6 milijonus eurų. Įmonė per ataskaitinį laikotarpį sumokėjo 0,78 mln. eurų pelno mokesčio.

Per pirmuosius šešis metų mėnesius bendrovė į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėjo daugiau kaip 7,2 mln. eurų mokesčių ir kitų įmokų, o grupės valdoma „Vydmantai wind park“ į VMI sąskaitą sumokėjo dar beveik 1,3 mln. eurų mokesčių. AB „INTER RAO Lietuva“ buvo ketvirta tarp daugiausiai mokesčių sumokančių energetikos sektoriaus bendrovių.

2020 metų 1 pusmečio neaudituotus konsoliduotus veiklos rezultatus per Varšuvos vertybinių popierių biržą paskelbė ir visa „INTER RAO Lietuva“ įmonių grupė, kuriai priklauso antrinės bendrovės „INTER RAO Latvia“, „INTER RAO Eesti“, „IRL Polska“ ir „Vydmantai wind park“.

Grupė pranešė per pusmetį visose veiklos šalyse pardavusi 2605 GWh elektros energijos (per atitinkamą 2019 metų laikotarpį – 3970 GWh) ir gavusi 112,3 mln. eurų pajamų (197,6 mln. eurų prieš metus).

Grupės EBITDA buvo 9,6 mln. eurų (12,8 mln. eurų prieš metus), o grynasis pelnas siekė 6,8 mln. eurų lyginant su 10,3 mln. eurų per atitinkamą laikotarpį pernai.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!