A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

„INTER RAO Lietuva“ mokės 0,58 euro dividendų vienai akcijai

2019 m. balandžio 26 d. įvykusiame AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkų metiniame susirinkime nuspręsta dividendams skirti 11,6 milijono eurų arba 0,58 euro dividendų vienai akcijai. Dividendų teisių apskaitos diena nustatyta 2019 m. gegužės 13 diena, o pačius dividendus planuojama išmokėti šių metų gegužės 17 dieną.

Akcininkų susirinkimo sprendimas atitinka bendrovės valdybos teiktą pasiūlymą ir reiškia, kad beveik visas AB „INTER RAO Lietuva“ 2018 metų grynasis pelnas yra paskirstomas dividendų mokėjimui. Dividendams mokėti skiriama suma nežymiai viršija visos „INTER RAO Lietuva“ grupės per 2018 metus uždirbtą pelną, kuris siekė 11,45 mln. eurų.

„AB „INTER RAO Lietuva“ dar kartą patvirtino savo, kaip nuolat dividendus akcininkams išmokančios įmonės, ilgalaikį statusą. Jau šeštus metus visas įmonės uždirbtas grynasis pelnas, kuris 2018 metais augo net ir vyraujant sudėtingoms rinkos ir bendroms makroekonominėms sąlygoms,  yra išmokamas akcininkams. Bendrovė tikisi ir artimiausiais metais toliau laikytis tokios pat dividendų politikos, nebent būtų svarbių ir patrauklių investicinių projektų”, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pernai, už 2017 finansinius metus, AB „INTER RAO Lietuva“ dividendams skyrė 7,1 milijono eurų arba 0,355 euro vienai akcijai.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!