INTER RAO Lietuva wypłaci 58 eurocentów dywidendy na akcję

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 r. w łącznej wysokości 11,6 mln euro, czyli 0,58 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 13 maja, a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 17 maja br.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z propozycją Zarządu i oznacza, że niemal cały jednostkowy zysk netto spółki AB INTER RAO Lietuva za 2018 r. zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednocześnie kwota wypłacanej dywidendy odpowiada nieco ponad 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy INTER RAO Lietuva za ubiegły rok, który wyniósł 11,45 mln euro.

– INTER RAO Lietuva potwierdziła swój status stabilnej spółki dywidendowej. Już szósty rok z rzędu wypłacamy dywidendę w wysokości odpowiadającej niemal całemu zyskowi netto. Jest to szczególnie warte podkreślenia zważywszy na fakt, że w 2018 r. Spółce udało się znacząco powiększyć zysk netto pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego. INTER RAO Lietuva zamierza kontynuować politykę regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami w nadchodzących latach, chyba że pojawią się znaczące i atrakcyjne okazje inwestycyjne – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny AB INTER RAO Lietuva.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!