A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2019 metų I pusmečio finansinius rezultatus: pajamos augo 84 proc., grynasis pelnas didėjo keturiskart – iki 10,3 mln. eurų

  • Pardavimų pajamos per 2019 m. I pusmetį dėl didesnių pardavimų apimčių ir aukštesnės parduodamos elektros energijos kainos augo daugiau kaip 84%, iki 198 mln. eurų.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys per metus didėjo 30%, nuo 3056 GWh iki 3970 GWh.
  • Grupės bendrasis pelnas siekė 14,6 mln. eurų, lyginant su 7,5 mln. 2018 m. I pusmetį.
  • Grupės EBITDA buvo 12,8 mln. eurų, lyginant su 5,0 mln. eurų 2018 I pusmetį, o EBITDA pelno marža didėjo iki 6,5% (4,7% prieš metus).
  • Veiklos pelnas siekė 10,3 mln. eurų, lyginant su 3,7 mln. 2018 m. I pusmetį.
  • Grupės grynasis pelnas sudarė 10,3 mln. eurų, lyginant su 2,4 mln. prieš metus.
  • Pardavimų Lenkijoje apimtys per metus didėjo nuo 151 GWh iki 590 GWh.
  • Uždarbis vienai akcijai pasiekė 0,52 Euro (0,12 euro 2018 m. I pusmetį).

„Šių metų pradžia buvo palanki INTER RAO Lietuva Grupei: pasiektas ženklus augimas visose pagrindinėse Grupės veiklos srityse. Grupė pardavė daugiau elektros energijos, o vidutinė pardavimų kaina rinkose didėjo. Grupės valdomas vėjo parkas dėl palankių oro sąlygų pagamino daugiau elektros energijos, nei prieš metus. Todėl pajamos iš pagamintos elektros energijos augo daugiau nei trečdaliu, iki 2,8 mln. eurų, o pagamintos elektros energijos savikaina susitraukė dėl atnaujintų turbinų priežiūros sutarčių sąlygų.  INTER RAO Lietuva Grupė per pastarąjį pusmetį uždirbo 14,6 mln. eurų bendrojo pelno, konsoliduota EBITDAS didėjo daugiau kaip dvigubai – iki 12,8 mln. eurų, o grynojo pelno uždirbta keturiskart daugiau, 10,3 mln. eurų. EBITDA ir grynojo pelno mažos buvo atitinkamai 6,5 ir 5,2 proc. Grupė uždirbo 0,52 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

2019 m. I pusmetis 2018 m. I pusmetis
Pardavimai (tūkst. EUR) 197 588 107 153
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 14 646 7 523
Bendrojo pelno marža (%) 7,41% 7,02%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 10 197 3 693
Veiklos pelno marža (%) 5,16% 3,45%
EBITDA (tūkst. EUR) 12 760 5 019
EBITDA pelno marža (%) 6,46% 4,68%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 10 310 2 390
Grynojo pelno marža (%) 5,22% 2,23%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždirbta vienai akcijai (EUR) 0,52 0,12

Pardavimų pajamos

Grupės konsoliduotos pardavimų pajamos per 2019 m. sausį – birželį buvo 197,6 mln. eurų, arba 84,4 proc. didesnės nei per 2018 metų pirmąjį pusmetį.

Grupės pajamos iš prekybos elektros energija siekė 194,8 mln. eurų ir buvo 85,4 proc. didesnės nei prieš metus. Pajamos iš pagamintos elektros energijos pasiekė 2,8 mln. eurų ir buvo 34,5 proc. didesnės, nei per atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį. Augimą labiausiai lėmė didesnės prekybos apimtys ir išaugusi parduodamos elektros energijos kaina.

Grupės pardavimų savikaina augo 83,6 proc., iki 182,9 mln. eurų, ir didėjo mažiau nei pardavimų pajamos per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį. Tuo pačiu pagamintos elektros energijos savikaina per metus ženkliai susitraukė dėl atnaujintų turbinų priežiūros sutarčių sąlygų. Įsigytos ir parduotos elektros energijos savikaina buvo 84,5 proc. didesnė nei per atitinkamą 2018 metų laikotarpį.

Pelnas

Todėl Grupės bendrasis pelnas per 2019 m. sausį – birželį pasiekė 14,6 mln. eurų (2018 m. I pusmetį – 7,5 mln.), o bendrojo pelno marža didėjo iki 7,41 proc. (7,02 proc. prieš metus).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį sudarė 10,2 mln. eurų (3,7 mln. prieš metus), veiklos pelno marža didėjo nuo 3,45 iki 5,16 procentų. Išskiriant veiklos sritis, elektros energijos gamybos Vydmantų vėjo elektrinių parke indėlis į veiklos pelną, kaip ir ankstesniais metais, siekė apie 12 procentų. Per ataskaitinį laikotarpį Vydmantai wind park, UAB dėl palankesnių oro sąlygų pagamino daugiau elektros energijos nei prieš metus

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst.eurų) 2019 m. I pusmetis 2018 m. I pusmetis 2019 m. I pusmetis 2018 m. I pusmetis
Pajamos 194 833 105 104 2 755 2 049
Veiklos pelnas 8 947 3 261 1 250 432
Veiklos pelno marža 4,6% 3,1% 45,4% 21,1%

Grupės grynasis pelnas 2019 m. I pusmetį siekė 10,3 mln. eurų (2,4 mln. eurų prieš metus), o pelno marža didėjo nuo 2,23 iki 5,22 procento.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!