A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2019 metų I ketvirčio finansinius rezultatus: Pajamos augo 80 proc., grynasis pelnas dvigubėjo ir siekė 6,4 mln. eurų

  • Dėl išaugusių prekybos apimčių rinkose pardavimų pajamos per 2019 m. I ketvirtį augo 80 proc. iki 107,1 mln. eurų.
  • Grupės bendrasis pelnas didėjo iki 8 mln. eurų,  lyginant su 5,3 mln. eurų 2018 metų I ketvirtį.
  • Veiklos pelnas per metus didėjo 4 mln. eurų ir pasiekė 14,9 mln. eurų.
  • Grupės konsoliduota EBITDA augo iki 7,8 mln. eurų (4,1 mln. eurų prieš metus), o EBITDA pelno marža siekė 7,3 proc. (6,8 proc. prieš metus).
  • Grupė uždirbo 6,4 mln. eurų grynojo pelno, lyginant su 2,6 mln. eurų 2018 metų I ketvirtį.
  • Grynojo pelno marša didėjo nuo 4,3 proc. prieš metus iki 6 proc. per ataskaitinį laikotarpį.
  • Elektros energijos gamyba „Vydmantai wind park“ dėl nepalankių meteorologinių sąlygų mažėjo 21,7%.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys augo iki 2134 GWh, lyginant su 1481 GWh 2018 metų I ketvirtį.

„2019 metų I ketvirtį INTER RAO Lietuva grupė sėkmingai suvaldė visus iššūkius, kylančius dinamiškose elektros energijos rinkose. Pardavimų pajamas augino didesnės prekybos apimtys, rinkoje įsigyjamos elektros energijos kainos buvo didesnės ir kainos vartotojams taip pat didėjo.  Prie pelno augimo ženkliai prisidėjo sėkminga Grupės apsidraudimo, vadinamojo hedging veikla, kuri sudaro Grupės įgyvendintos rizikų valdymo politikos dalį. Tuo pačiu pelną teigiamai veikė ir sėkmingos pardavimų operacijos Lenkijos rinkoje bei geri vėjo elektrinių parko rezultatai. Grynasis pelnas 2019 m. I ketvirtį dvigubėjo ir siekė 6,4 mln. eurų. Konsoliduota EBITDA didėjo iki 7,8 mln. eurų, o EBITDA marža – iki 7,3 proc. Grupė uždirbo 0,32 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

2019 m. I ketvirtis 2018 m. I ketvirtis
Pardavimų pajamos (tūkst. EUR) 107 072 59 457
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 7 958 5 275
Bendrojo pelno marža (%) 7,43% 8,87%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 5 978 3 440
Veiklos pelno marža (%) 5,58% 5,79%
EBITDA (tūkst. EUR) 7 821 4 051
EBITDA pelno marža (%) 7,30% 6,81%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 6 416 2 564
Grynojo pelno marža (%) 5,99% 4,31%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (EUR) 0,32 0,13

Pardavimų pajamos

Konsoliduotos pardavimų pajamos per 2019-ųjų sausį – kovą augo 80% iki 107,1 mln. eurų. Augimą lėmė didėjusios prekybos elektros energija apimtys visose Grupės veiklos šalyse, ypač Lietuvos rinkoje.

Įsigyjamos elektros energijos kainos, lyginant su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu, visose rinkose buvo aukštesnės, o kaina vartotojams – lyginant pirmuosius tris mėnesius 2018 ir 2019 metais – taip pat didėjo.

Pelnas

Todėl Grupės konsoliduotas bendrasis pelnas per 2019 metų sausio – kovo mėnesius padidėjo 50,9% ir siekė 8 mln. eurų (prieš metus buvo 5,3 mln. eurų), o bendrojo pelno marža sumažėjo iki 7.4% (8,9% prieš metus). Prie pelno augimo ženkliai prisidėjo sėkminga Grupės apsidraudimo (angl. – hedging) veikla, kuri sudaro Grupės įgyvendintos rizikų valdymo politikos dalį. Pelną augino ir sėkmingos pardavimų operacijos Lenkijos rinkoje bei geri vėjo elektrinių parko rezultatai.

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį augo iki 5 mln. eurų  (3,4 mln. eurų prieš metus), o veiklos pelno marža siekė 5,6%.

Išskiriant veiklos sritis, pagrindinės prekybos elektros energija indėlis į veiklos pelningumą, dėl išaugusių prekybos apimčių,  augo 58-ais procentais. Šios srities pelno marža per metus mažėjo 0,7% iki 4,7%. Elektros energijos gamybos sektoriuje, dėl palankių meteorologinių sąlygų Vydmantų vėjo elektrinių parke, augo pajamos ir veiklos pelnas. Todėl sektoriaus indėlis į Grupės veiklos pelną didėjo iki 16,3%, lyginant su itin žemu 9,6% rodikliu per atitinkamą laikotarpį prieš metus.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst. eurų) 2019 2018 2019 2018
Pajamos 105 252 58 346 1 821 1 111
Veiklos pelnas 4 972 3 139 1 006 301
Veiklos pelno marža 4,7% 5,4% 55,2% 27,1%

Grupės grynasis pelnas per 2019 m. sausį – kovą augo 150 proc. ir siekė 6,4 mln. eurų. Grupės grynojo pelno marža taip pat augo nuo 4,3% prieš metus iki 6% per ataskaitinį laikotarpį.

Grupė uždirbo 0,32 euro vienai akcijai (0,13 euro 2018 m. I ketvirtį).

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!