A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2019 m. 9 mėnesių finansinius rezultatus: Grynasis pelnas per metus augo beveik 79 proc. ir pasiekė 14,2 mln. eurų

  • Pardavimų pajamos per 2019 m. devynis mėnesius dėl didesnio parduotos elektros energijos kiekio ir aukštesnių kainų rinkose augo 53 proc. iki 299,2 mln. eurų.
  • Grupės bendrasis pelnas pasiekė 21,1 mln. eurų, lyginant su 16,4 mln. eurų per 2018 atitinkamą laikotarpį.
  • Konsoliduota EBITDA padidėjo iki 18,8 mln. eurų, lyginant su 12,7 mln. eurų 2018-aisiais, o EBITDA marža siekė 6,3 proc., lyginant su 6,5 proc. prieš metus.
  • Veiklos pelnas buvo 14,6 mln. eurų, lyginant su 10,8 mln. eurų per 2018 devynis mėnesius.
  • Grupės grynasis pelnas išaugo nuo 8 mln. eurų 2018 metų I-III ketvirtį iki 14,2 mln. eurų.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys didėjo iki 6 044 GWh, lyginant su 4 385 GWh per 2018 m. devynis mėnesius.
  • Vien Lenkijoje parduotos elektros energijos kiekis augo nuo 221 GWh pernai iki 1 133 GWh šiais metais.

„Per ataskaitinį laikotarpį INTER RAO Lietuva Grupė sėkmingai valdė rizikas ir pasiekė geresnių galutinių rezultatų, nors pelningumo maržos ir kiek mažėjo. Grupė pardavė daugiau elektros energijos Lenkijos ir Lietuvos rinkose, bei dėl palankesnių metrologinių sąlygų pagamino daugiau elektros energijos Vydmantų vėjo elektrinių parke. Per 2019 m. devynis mėnesius INTER RAO Lietuva Grupė uždirbo 21,1 mln. eurų bendrojo pelno. EBITDA augo iki 18,8 mln. eurų ir grynasis pelnas pasiekė 14,2 mln. eurų. Šių rodiklių maržos atitinkamai buvo 6,3 proc. ir 4,8 proc. . Per devynis mėnesius uždarbis vienai akcijai siekė 0,71 euro“, – sako Giedrius Balčiūnas, INTER RAO Lietuva Generalinis direktorius.

Pagrindiniai finansiniai IRL Grupės rodikliai

2019 m. 9 mėn. 2018 m. 9 mėn.
Pardavimai (tūkst. EUR) 299 164 195 836
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 21 143 16 425
Bendrojo pelno marža (%) 7,07% 8,39%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 14 612 10 780
Veiklos pelno marža (%) 4,88% 5,50%
EBITDA (tūkst. EUR) 18 758 12 743
EBITDA pelno marža (%) 6,27% 6,51%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 14 230 7 969
Grynojo pelno marža (%) 4,76% 4,07%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (EUR) 0,71 0,40

Pardavimų pajamos

Grupės pardavimų pajamos per 2019 m. sausį – rugsėjį siekė 299,2 mln. eurų ir buvo 53 proc. didesnės nei per pirmus devynis 2018 metų mėnesius. Pajamos augo dėl didesnių parduotos elektros energijos kiekių ir dėl aukštesnių elektros energijos kainų NordPool biržoje. Parduotos elektros energijos kiekiai labiausiai augo Lenkijos ir Lietuvos rinkose. Verta pastebėti, kad per ataskaitinį laikotarpį parduotos elektros energijos apimtys buvo didžiausios nuo pat 2012 metų, o prekybos Lenkijoje apimtys pirmą kartą perkopė 1000 GWh.

Pajamų iš pardavimų augimą lėmė didesnės prekybos apimtys ir išaugusi vidutinė parduodamos elektros energijos kaina. Grupės pardavimų savikaina per 2019 m. sausį – rugsėjį buvo 278 mln. eurų arba buvo 55 proc. didesnė nei per atitinkamą 2018-ųjų laikotarpį. Šį didėjimą taip pat lėmė išaugusios pardavimų apimtys ir aukštesnės kainos NordPool biržoje.

Pelnas

Grupės bendrasis pelnas per 2019 m. sausį – rugsėjį siekė 21,1 mln. eurų (lyginant su 16,4 mln. eurų prieš metus), o bendrojo pelno marža sumažėjo iki 7,1 proc. (8,4 proc. per tą patį ankstesnių metų laikotarpį).

Per ataskaitinį laikotarpį Grupės veiklos pelnas siekė 14,6 mln. eurų, o veiklos pelno marža kiek mažėjo ir siekė 4,9 proc. (5,5 proc. prieš metus).

Pagal veiklos sritis, elektros energijos gamybos indėlis į grupės rezultatus augo nuo vos 6 proc. prieš metus iki 11,3 proc. šiemet. Geresnį rezultatą lėmė palankios metrologinės sąlygos Vydmantų vėjo elektrinių parko regione.

Veiklos rezultatai pagal sritis

Sritis Prekyba elektros energija Elektros energijos gamyba
(tūkst. EUR) 2019 m. 9 mėn. 2018 m. 9 mėn. 2019 m. 9 mėn. 2018 m. 9 mėn.
Pajamos 295 321 192 765 3 843 3 071
Veiklos pelnas 12 959 10 138 1 653 642
Veiklos marža 4,4% 5,3% 43,0% 20,9%

Grupės grynasis pelnas per 2019 m. sausį – rugsėjį augo 78,6 proc. iki 14,2 mln. eurų (8 mln. eurų prieš metus). Grynojo pelno marža padidėjo nuo 4,1 proc. prieš metus iki 4,8 proc. per ataskaitinį laikotarpį.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!