A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2018 metų I pusmečio finansinius rezultatus: Grupės pajamos augo 22 proc., grynasis pelnas siekė 2,4 mln. eurų

  • Pardavimų pajamos per 2018 m. I pusmetį dėl didesnių elektros energijos pardavimų apimčių augo daugiau kaip 22%, iki 107 mln. eurų.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys didėjo 29% iki 3056 GWh, lyginant su 2367 GWh 2017 m. I pusmetį.
  • Grupės bendrasis pelnas siekė 7,5 mln. eurų, lyginant su 9,5 mln. 2017 m. I pusmetį.
  • Grupės EBITDA buvo 5 mln. eurų, lyginant su 7,2 mln. eurų 2017 I pusmetį, o EBITDA pelno marža siekė 4,7% (8,2% prieš metus).
  • Veiklos pelnas siekė 3,7 mln. eurų, lyginant su 5,9 mln. 2017 m. I pusmetį.
  • Grupės grynasis pelnas sudarė 2,4 mln. eurų, lyginant su 4,8 mln. prieš metus.

„Visų Baltijos šalių rinkos dalyvių rezultatus svariai lėmė aukštos elektros energijos kainos. Per metus vidutinės kainos didėjo daugiau nei 25 procentais ir pasiekė 2013 metų lygį, tačiau per šį laikotarpį INTER RAO Lietuva Grupės pagal dvišales sutartis parduodamos elektros energijos kainos buvo žemesnės. Pardavimų savikaina išaugo beveik 28 procentais ir šis augimas buvo spartesnis nei pardavimų pajamų augimas. Tačiau net ir klostantis tokiomis rinkos sąlygomis INTER RAO Lietuva Grupė vykdė visus prieš klientus prisiimtus įsipareigojimus ir siekė išsaugoti patikimo elektros energijos tiekėjo vardą. Grupė uždirbo daugiau nei 7,5 milijono eurų. Konsoliduota EBITDA siekė 5 milijonus eurų, o grynasis pelnas – 2,4 milijono eurų. EBITDA ir grynojo pelno mažos buvo atitinkamai 4,7 ir 2,2 proc. Grupė uždirbo 0,12 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

2018 m. I pusmetis 2017 m. I pusmetis
Pardavimai (tūkst. EUR) 107 153 87 482
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 7 523 9 526
Bendrojo pelno marža (%) 7,02% 10,89%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 3 693 5 904
Veiklos pelno marža (%) 3,45% 6,75%
EBITDA (tūkst. EUR) 5 019 4 154
EBITDA pelno marža (%) 4,68% 8,18%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 2 390 4 836
Grynojo pelno marža (%) 2,23% 5,53%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždirbta vienai akcijai (EUR) 0,12 0,24

Pardavimų pajamos

Grupės konsoliduotos pardavimų pajamos per 2018 m. sausį – birželį buvo 107 mln. eurų, arba 22,5 proc. didesnės nei per 2017 metų pirmąjį pusmetį. Pajamos augo dėl didėjusio parduotos elektros energijos kiekio. Augimą labiausiai lėmė Lietuvoje didėjusios pardavimų apimtys.

Dėl didesnių parduotos elektros energijos apimčių Grupės pajamos augo, tačiau tuo pat metu parduodamos elektros energijos kainos buvo žemesnės. Todėl parduodamos elektros energijos savikainos augimas siekė 27,8 proc. ir buvo spartesnis už bendrųjų pajamų didėjimą. Grupės pagamintos elektros energijos savikaina per metus beveik nesikeitė, tačiau įsigytos ir parduotos elektros energijos savikaina buvo 23,8 proc. didesnė nei per atitinkamą 2017 metų laikotarpį.

Pelnas

Grupės bendrasis pelnas per 2018 m. sausį – birželį siekė 7,5 mln. eurų (2017 m. I pusmetį – 9,5 mln.), o bendrojo pelno marža sumažėjo iki 7 proc. (10,9 proc. prieš metus).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį sudarė 3,7 mln. eurų (5,9 mln. prieš metus), veiklos pelno marža mažėjo nuo 6,75 iki 3,4 procentų. Išskiriant veiklos sritis, elektros energijos gamybos Vydmantų vėjo elektrinių parke indėlis į veiklos pelną dėl nepalankių oro sąlygų per metus mažėjo nuo 17 iki 12 procentų.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst.eurų) 2018 m. I pusmetis 2017 m. I pusmetis 2018 m. I pusmetis 2017 m. I pusmetis
Pajamos 84 892 84 892 2 049 2 590
Veiklos pelnas 3 261 4 925 432 979
Veiklos pelno marža 3,1% 5,8% 21,1% 37,8%

Grupės grynasis pelnas 2018 m. I pusmetį siekė 2,4 mln. eurų (4,8 mln. eurų prieš metus), o pelno marža mažėjo nuo 5,5 iki 2,2 procento.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!