A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2018 metų I ketvirčio rezultatus: Pajamos augo 23 procentais, grynasis pelnas siekė 2,6 mln. eurų

  • Pardavimų pajamos, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, augo 23 procentais iki 59,5 mln. eurų dėl didesnio parduotos elektros energijos kiekio.
  • Grupės bendrasis pelnas iš pardavimų padidėjo iki 5,3 mln. eurų, lyginant su 4,9 mln. eurų per 2017 m. I ketvirtį.
  • Konsoliduota EBITDA siekė 4,1 mln. eurų (3,8 mln. eurų 2017 m. I ketvirtį), o EBITDA marža buvo 6,8 procento (7,8 procento prieš metus).
  • Veiklos pelnas didėjo nuo 3,1 mln. eurų per 2017 metų I ketvirtį iki 3,4 mln. eurų per 2018 m. pirmus tris mėnesius.
  • Grupės grynasis pelnas siekė 2,6 mln. eurų ir per metus išliko nepakitęs.
  • Elektros energijos pardavimų apimtys išaugo nuo 1321 GWh per 2017 m. sausį – kovą iki 1481 GWh per 2018 metų pirmus tris mėnesius.

„Per 2018 metų pirmus tris mėnesius elektros energijos kainos rinkose didėjo. Vidutinė biržoje NordPool parduodamos  elektros energijos kaina šių metų sausį – kovą siekė 42,4 euro/MWh, o prieš metus ji buvo 34,9 euro/MWh, tačiau tuo pačiu didėjo ir įsigyjamos energijos kainos. INTER RAO Lietuva Grupė dėl didesnio Lietuvos rinkoje parduoto elektros energijos kiekio uždirbo kiek daugiau bendrojo pelno, 5,3 milijono eurų. Grynasis pelnas buvo 2,6 mln. eurų ir atitiko prieš metus pasiektą rezultatą. Vien tik Grupės pagrindinė bendrovė per pirmus tris metų mėnesius uždirbo 3,5 milijono eurų, lyginant su 2 mln. eurų per analogišką ataskaitinį 2017 metų laikotarpį. Konsoliduota EBITDA išaugo iki 4,1 milijono eurų, o EBITDA marža buvo 6,8 procento. Uždarbis vienai akcijai buvo toks pats, kaip ir 2017 metais, ir siekė 0,13 euro“, – sako Giedrius Balčiūnas, INTER RAO Lietuva generalinis direktorius.

IRL Grupės pagrindiniai finansiniai duomenys

Finansiniai duomenys 2018 m. I ketvirtis 2017 m. I ketvirtis
Pardavimai (tūkst. eurų) 59 457 48 515
Bendrasis pelnas (tūkst. eurų) 5 275 4 853
Bendrojo pelno marža (%) 8,87% 10,00%
Veiklos pelnas (tūkst. eurų) 3 440 3 136
Veiklos pelno marža (%) 5,79% 6,46%
EBITDA (tūkst. eurų) 4 051 3 762
EBITDA pelno marža (%) 6,81% 7,75%
Grynasis pelnas (tūkst. eurų) 2 564 2 579
Grynojo pelno marža (%) 4,31% 5,32%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000
Uždarbis 1 akcijai (euro) 0,13 0,13

Pajamos

Konsoliduotos pardavimų pajamos per 2018 m. sausį – kovą siekė 59,5 mln. eurų ir buvo 23 procentais didesnės nei per 2017 m. pirmus tris mėnesius. Pajamos išaugo dėl padidėjusio parduotos elektros energijos kiekio (ypač Lietuvos rinkoje) ir dėl aukštesnių nei per atitinkamą 2017 m. laikotarpį elektros energijos kainų NordPool sistemoje.

Energijos įsigijimų kainos 2018 m. I ketvirtį taip pat augo. Grupės elektros energijos įsigijimų kaina per 2018 m. sausį – kovą siekė 54,2 mln. eurų ir buvo 24 procentais didesnė nei per atitinkamą ataskaitinį 2017 m. laikotarpį. Dėl išaugusių parduodamos elektros energijos apimčių Grupės parduodamos elektros energijos savikaina buvo didesnė nei 2017 metais.

Pelnas

Grupės bendrasis pelnas per 2018 m. sausį – kovą siekė 5,3 mln. eurų (4,9 mln. eurų prieš metus), o bendrojo pelno marža sumažėjo nuo 10 procentų iki 8,9 procentų.

Grupės veiklos pelnas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo nuo 3,1 mln. iki 3,4 mln. eurų, o veiklos pelno marža siekė 5,6 procento.

Pagrindinėje prekybos elektros energija srityje veiklos pelnas augo 29 procentais dėl didesnių prekybos elektros energija apimčių. Šios srities veiklos pelno marža taip pat didėjo 0,2 procentiniais punktais, iki 5,4% per 2018 I ketvirtį. Tačiau elektros energijos gamybos srityje, dėl Vydmantų vėjo elektrinių parke buvusių blogesnių meteorologinių sąlygų, pajamos ir veiklos pelnas buvo mažesni nei prieš metus. Todėl šio sektoriaus indelis į Grupės veiklos pelną mažėjo nuo itin ženklių 28,9 procentų 2017 metų pradžioje iki 9,6 procentų per 2018 m. I ketvirtį.

Veiklos rezultatai pagal sritis

Sritis Prekyba Gamyba
(tūkst. eurų) 2018 I ketvirtis 2017 I ketvirtis 2018 I ketvirtis 2017 I ketvirtis
Pajamos 58 346 47 020 1 111 1 495
Veiklos pelnas 3 139 2 432 301 704
Veiklos pelno marža 5,4% 5,2% 27,1% 47,1%

Grupė per 2018 m. sausį – kovą uždirbo 2,6 mln. eurų grynojo pelno ir šis rodiklis atitiko prieš metus pasiektą rezultatą. Tačiau ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno marža per metus sumažėjo nuo 5,3 procento iki 4,3 procento.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!